SWOT анализ на пенсионно-осиурителна компания


Категория на документа: ИкономикаБУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ
ЦЕНТЪР ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И УПРАВЛЕНСКИ НАУКИ


по

" SWOT анализ на ПОК " Доверие" АД"

Изготвили:

Бургас-2013

Съдържание:

1. История на ПОК "Доверие"АД
2. Акционери на дружеството
3. Фактори оказващи влияние върху дейоността на ПОК "Доверие" АД
4. Кредитен рейтинг
5. Принципи на осигуряване в ПОК "Доверие"АД
6. Кой има право да се осигурява в ПОК "Доверие"?
7. Основни данни за инветициите на пенсионния фонд
8. Статистически данни от официалната статистика на КФН.
9. SWOT анализ
10. Заключение

1.История на ПОК "Доверие"АД

Първата и най - голямата пенсионно осигурителна компания в страната е учредена на 09.05.1994 год. от "Ти Би Ай" АД и Конфедерацията на независимите синдикати в България. Това е постигнато с решение на Софийски градски съд по Ф.Д. № 9023/1994 г. и притежава пенсионна лицензия № 01/21.09.2000 г.
При получаването на лицензия дружеството трябва да притежава минимален размер на капитала от поне 5 млн. лв. Същият е необходимо да бъде внесен в пари към момента на подаване на заявлението.В Бургас е открит първият офис на компанията. Подписан е първият осигурителен договор.

През 1996 ПОК "Доверие" отпуска първата допълнителна пенсия в страната. Компанията е съучредител на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.
Открити са офиси в 28-те областни центрове. Броят на осигурените лица достига 69 888.
Дойче банк придобива Бенкърс Тръст и се включва в състава на акционерите на TBIH. Активите на пенсионния фонд нарастват до 10 812 000 лв. Компанията изплаща 664 допълнителни пенсии.
Европейската банка за възстановяване и развитие се включва в състава на акционерите на TBIH - мажоритарен собственик на ПОК "Доверие". Открити са 37 офиса, в които работят над 100 служители. Броят на осигурените лица достига 96 586.
Приета е стратегия за развитието на ПОК "Доверие" до 2011 г. Регистрирани са Доброволен, Професионален и Универсален пенсионен фонд "Доверие". Капиталът на дружеството е увеличен на 10 000 000 лв. Броят на осигурените лица достига 111 000 души. Договори с работодател 620.
Професионален пенсионен фонд "Доверие" е избран от 48 049 души, работещи при условията на 1-ва и 2-ра категория труд, което представлява 47% пазарен дял за Компанията. ПОК "Доверие" разкрива 70 нови работни места, изплаща 1 300 допълнителни пенсии от ДПФ "Доверие", Компанията става член на Българската търговско промишлена палата. 471 000 души, родени след 31.12.1959 г., избират Универсален пенсионен фонд "Доверие". Това представлява 40% пазарен дял и превръща ПОК "Доверие" в една от водещите финансови институции в страната.
През 2002 Броят на осигурените във фондовете, управлявани от ПОК "Доверие" надхвърли 720 000 души.
Успешно приключва процедурата по вливане на БПОД и управляваните от него фондове в ПОК "Доверие". Пазарният дял на Компанията по брой осигурени лица по данни на КФН достига 43%, а броят на регистрираните клиенти надхвърля 1 100 000 души.

Българска агенция за кредитен рейтинг и "Indian Credit Rating Agency"през 2004 присъдиха на ПОК "Доверие" кредитен рейтинг BBB+, а на УПФ, ППФ и ДПФ "Доверие" А-. Активите на управляваните от Компанията фонодве надхвърлиха 260 000 000 лв.

Агенция за кредитен рейтинг потвърди присъдения от БАКР и ICRA през 2004 г. рейтинг на дружеството и управляваните от него пенсионните фондове, който съответно е - за компанията е BBB+, а УПФ, ППФ и ДПФ "Доверие" А-. В края на 2005 година активите на управляваните от ПОК "Доверие" фондове достигнаха 365 795 хил. лв., а клиентите на компанията са 1 129 695 души.
През 2006 продължи стабилното нарастване на клиентите на ПОК "Доверие" като към краят на годината те надхвърлиха 1 200 000 души. Активите в управляваните от компанията пенсионни фондове доближиха 500 млн. лв.
През 2007 вече има 1 220 000 осигурени лица по трите фонда. Нетните активи в трите фонда, управлявани от Компанията, надхвърлиха 700 милиона лева.
Въпреки изключително усложнената ситуация на световните финансови пазари и през 2008 броят на осигурените във фондовете, управлявани от ПОК "Доверие" лица продължи да нараства и по данни на КФН към 31.12.2008 г надмина 1 253 754 при 1 236 578 в началото на същата година.
Към 31.12.2010 г. осигурените във фондовете управлявани от ПОК "Доверие" са 1 267 293 души, а активите на компанията надхвърлят 1 323 000 000 лв.
През 2011 г. ПОК "Доверие" стана единственото пенсионно осигурително дружество в страната, което намали таксите за своите клиенти във фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, предоставяйки още едно предимство за клиентите на Компанията.Към 31.12.2011 г. осигурените лица във фондовете управлявани от ПОК "Доверие" са 1 261 867, а активите под управление 1 497 165 000 лв.

2. Акционери на дружеството
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
SWOT анализ на пенсионно-осиурителна компания 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.