SWOT анализ на железопътния транспорт в България


Категория на документа: ИкономикаФакултет: "Транспортен Мениджмънт"
Катедра: "Икономика и счетоводство в транспорта"
Специалност: "Икономика на транспорта"

SWOT анализ
на железопътният транспорт

По дисциплината "Икономика на транспорта"

Изготвили: Проверили:
Адриана Руменова Спасова доц. Д. Тодорова
Натали Павлова Павлова гл.ас. Г. Кирилова
Група 1931

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Въведение.

2. Силни страни на железопътния транспорт

3. Слаби страни на железопътния транспорт

4. Възможности на железопътния транспорт

5. Заплахи на железопътния транспорт

6. Заключение.

I. Въведение

Анализът на железопътната транспортна система на България представлява основа за оценка на силните и слабите й страни към момента, както и на възможностите и заплахите за бъдещото й развитие. Те следва да бъдат отчитани при формулирането на стратегическите приоритети и мерките на транспортната политика.

II. Силни страни на железопътния транспорт

Малки горивно-енергийни разходи за извършване на единица превоз.Единствено в жп транспорта за сега е възможно масовото използване на електроенергията като двигателна сила докато в другите видове се използва дефицитните течни горива.
Улесняване пътуването на дълги разстояния и транспортиране на обемисти товари, които не е лесно да се транспортират чрез моторни превозни средства.
Таблицата отдолу показва превозените товари за периода 2005-2012 година като включва вътрешни и международни превози в хиляди тона.
Наименование на показателите

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Превозени товари - хил. тона

20298,3Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
SWOT анализ на железопътния транспорт в България 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.