Стратегия за развитие на хотел като обект, провеждащ конферентни събития


Категория на документа: Икономика


Увод:
Конферентният туризъм е една от най-печелившите индустрии в туризма и неколкократно по-доходоносен от традиционните летен, морски и зимен туризъм. Конгресният туризъм е свързан със събития от международен характер, с дейността на водещи световни организации и институции.Изборът на дадено място за организиране на форуми е престижен сам по себе си. Дори еднократното събитие, когато е проведено добре, се превръща в реклама за страната и населеното място. Конгресните прояви често се повтарят през определени периоди и така този туризъм добива по-голяма устойчивост.
България има предимство пред други страни за предлагане на конгресен туризъм, защото материалната база се съчетава с приятен климат и през четирите сезона, природни забележителности и уникално културно наследство.

1. Ситуационен анализ

Според официалните данни броят на деловите туристи в България се е увеличил с 22% през 2007 г, а само през януари 2009 г. бизнес пътуванията са около 1/6 от броя им за цялата 2007 г., това говори по-скоро за нарастване на деловата активност на чуждестранните и българските компании, отколкото за ръст на конгресните и конферентните прояви в България.

Авторите на проучването коментират,че в ситуацията на дълбока криза, решаващ фактор при избора на хотел ще бъде неговата цена. Близо половината (45%) заявяват, че именно цената ще наклони везните в полза на един или друг хотел, а други 36% смятат, че това е важен фактор.

Стара Загора е шестият по големина град в страната, разположен в сърцето на Тракийската низина. Важни международни пътища минават през града и свързват Изтока и Европа, Балтийските държави и Русия с Бяло море и Босфора. Развитата инфраструктура, доброто географско положение и модерната среда допринасят за просперитета на града като конгресен, бизнес и туристически център.
Хотелите тук като цяло предлагат добри условия за възстановяване и почивка, в комбинация с бизнес и конгресни мероприятия. В града ежегодно се организират много и различни по тематика конференции. Участниците в тях са предимно българи,а чуждестранните членове са сравнително малък процент.Причината е икономическата криза.
Тя не подмина бизнеса и на най-големия хотелски комплекс в града на липите "Верея" Икономическият спад в големите фирми от региона, намаляването на контактите им с чуждестранни и български партньори неминуемо рефлектира върху работа му . Въпреки това, вървят усилени ремонти за разширяване на конферентна зала 1.От 70 -местата ще станат 200.Тази реконструкция се поражда поради необходимостта централният старозагорски хотел да разполага и с най-голямата зала за конференции, семинари и други масови събития в областта.
За преодоляване на кризата и търсене на нови клиенти хотелът ще заложи в бъдеще на високото качество, разнообразяването на продукта и гъвкавата ценова политика както и разработване атрактивни пакети и разнообразяване на дистрибуционните канали за този специфичен бизнес.
В бъдеще хотел Верея има реалния шанс да се развие като водещ център за провеждане на конференции и делови срещи в града и областта чрез постигане на най-висока удовлетвореност на своите гости.
Обект - хотел Верея
Предмет- конферентният туризъм като своеобразен вид делови, бизнес туризъм, проявяващ се при пътуване и пребиваване в даден град с цел участие в конгресно мероприятие
Цел-да се предложат стратегии,показващи хотел Верея като обект,подходящ за провеждане на конферентни събития.
Задачи- да се опишат очакваните тенденции, както итенденциите в потребителското търсене,да се направи птофил на туриста, да се представи

хотел Верея като туристическа дестинация, да се определи мисията,визията,целите и стратегиите.
2.Очаквани тенденции
* Свиването на разходите за бизнес събития, както и търсенето на по-ниски цени за настаняване, изхранване и наемане на технически средства.

* Все по-често използване видеоконференции.

* Въвеждане на т.нар."Блендиране"- създаване на жива връзка между участниците, позволяваща дискусия в реално време.

* Създаване на отлична организация в конгресния туризъм

* Професионално техническо обслужване на конферентните мероприятия

3.Основни тенденции в потребителското търсене
Открояват се няколко тенденции в потребителското търсене на хотел Верея:
* Престоят запазва своята краткотрайност.
* Увеличават се резервациите чрез Интернет.
* Търси се изгодна цена,предлагаща високо качество на услугите.
* Намаляват се приходите от потребление на допълнителни услуги
* Навлизане на новите технологии при провеждането на конференции
4.Профил на туристите в хотел Верея
80% от гостите на хотела са българи.Останалите 20% ,нощуващи в него са чуждестранни туристи. Възрастовата група на участниците в провеждащите се конференции са между 30 и 60 години. Гостите са привлечени от:
* професионалното обслужване на персонала
* централното местоположение на хотела
* богато оборудваните зали
* близостта до забележителностите на града
* високоскоростният интернет
Основните източници на информация са :
1) Предишен опит
2) Препоръка от фирма,провела конференция в съответния хотел
3) Интернет
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стратегия за развитие на хотел като обект, провеждащ конферентни събития 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.