Стратегия за развитие на детска градина


Категория на документа: Икономика


- интерактивни връзки и изграждане на имидж;
- медийна политика в публичната комуникация за спечелване на позиция в публичното пространство чрез срещи, разговори, лобиране, коментари с журналисти;
- съставяне на PR стратегия

Развитието на материално-техническата база е един непрекъснат процес, който има вече своята солидна база - цялостно обновяване на първа група и частичните ремонти във всички останали групи. Предстои осъвременяване на интериора в групите, както и цветовото им изграждане. Оформянето на различни кътове в групите продължава при един непрекъснат и динамичен процес, който способства за реализирането на целите в тази идейна стратегия:
- засилване на обединяващите и позитивно насочени функции на партнирането ;
- социално-личностно развитие на децата;
- приложение на педагогическото майсторство и енергия в реална форма;
- информираност и сътрудничество с родителската общност;
- максимално развитие на потенциала на децата, като възможност за тяхната пълноценна социална реализация.

Стратегията за развитие на ОДЗ "Славейче" - Перник е съобразена с конкретните условия и възможности на детското заведение. Тя е реалистична и изпълнима по отношение на поставените цели и задачи. Представя акцентите и приоритетите на дейности, които ще се осъщестяват, утвърждавайки развитието на бъдещия европейски гражданин.

Директор: ............................
/М. Маджарска/
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стратегия за развитие на детска градина 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.