Стратегия за развитие на детска градина


Категория на документа: Икономика


Основна мисия: Детската градина - място за непрекъснато развитие и интегриране на детската личност, насочвана към овладяване на общочовешки ценности, възприемане и адаптация на знанията. Съхранявайки уникалността на всяко дете, екипът да придобие самочувствие и професионална мотевация за работа.

В съдържателен и действен план набелязаните приоритети в образователната сфера на ниво детска градина са базирани на национални стратегии и програми, където се посочва, че в глобален план следва:
- Ориентиране на училищното образование към провокиране на мисленето и самостоятелността, към формиране на практически умения и към развитие на личността;
- Повишаване качеството на образованието на всички нива;
- Изграждане на ефективна система за вътрешно оценяване;
- Повишаване авторитета и социалния статус на учителя.

Факторите за реализиране на идейната стратегия за развитие на детската градина са: процесите в обществото; пазарната ориентация; собствени мотивиращи фактори - лични желания, амбиции за развитие и доказване; социалната и икономическата среда. Създаването на стратегията цели да допринесе за:
- Ефективно използване на ресурсите - финансови, човешки, материални;
- Използване на интерактивни форми във ВОП и квалификацията;
- Личностно ориентиран към детето подход;
- Прилагане на знания и умения вместо натрупване на информация и познание;
- Използване на възможностите на информационните и комуникационни технологии при квалификацията на педагозите и цялостната дейност.

ОДЗ №14 "Славейче" е с утвърден щат 22 човека, разпределени по длъжности, както следва:


Длъжност
Брой
Обраователен ценз
Клас квалификациявисше
полув.
средно
V кв. ст.
ІV кв. ст.
ІІІ кв. ст.
След-дипл. кв.
1
Директор
1
1


2
Учителки
8
3
5

Да-1
Да-1
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стратегия за развитие на детска градина 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.