Стратегия за развитие на частните осигурителни форми


Категория на документа: Икономика


 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

Факултет:Общоикономически
Дисциплина:"Социална политика и социално-защитни стратегии"

KУРСОВА РАБОТА
НА ТЕМА :

Стратегия за развитие на частните осигурителни форми

Изготвил :
Фак. № :

София,2013г.

СЪДЪРЖАНИЕ :

1. Новото социално осигуряване в България

- Допълнително социално осигурявани
- Държавна агенция за осигурителен надзор

2. Частното осигуряване - възможности, плюсове и минуси

3. Частна пенсионна система

- Типологизациите на системите за осигуряване

- Допълнитеното пенсионно осигуряване - фондове за допълнително пенсионно осигуряване; пенсионноосигурителни дружества

4. Доброволното здравно осигуряване

- Основни понятия

- Здравноосигурителна система и осигурителни фондове

- Предимства на доброволното здравно осигуряване

- Здравноосигурителен договор - страни и съдържание

- Частни каси в битка за здравните вноски

Новото социално осигуряване в България

От 1 януари 2000 година в България действа нов кодекс на задължителното обществено осигуряване. Заедно със Закона за допълнителното доброволно пенсионно осигуряване тези законодателни актове регламентират действието на триколонната система у нас: за задължително обществено социално осигуряване, за задължително допълнително пенсионно осигуряване и за доброволно допълнително пенсионно осигуряване.

От 1998 година Законът за здравното осигуряване освен задължително здравно осигуряване регламентира и допълнително доброволно здравно осигуряване в частни фондове.

Целта на реформата в социалното осигуряване, която бе извършена с новото законодателство, е да се усъвършенства и стабилизира задължителното обществено осигуряване, като се разширят възможностите на хората в пенсионна възраст да получат допълнителни доходи от допълнителното пенсионно осигуряване и доброволното допълнително пенсионно осигуряване, както и да се създаде нова система на здравно осигуряване.

Промени се същността на цялата осигурителна система, която до януари 2000година бе изградена на принципа на солидарността при разпределяне на пенсиите и на безплатното здравеопазване. Сега в пенсионната система вече действа и принципът на личния интерес от натрупаните средства по личните партиди в частните фондове. Допълнителното пенсионно осигуряване е изградено на принципа на капиталовите натрупвания. Доходите по сметките на осигурените зависят от ефективната дейност на частните пенсионноосигурителни дружества, които управляват фондовете, като инвестират натрупаните от осигуряващите се средства в доходоносни финансови инструменти.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стратегия за развитие на частните осигурителни форми 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.