Стратегически решения относно местоположението на предприятие


Категория на документа: Икономика


Тъй като"Сънсет Ризорт" се намира в квадранта с голям потенциал и голяма привлекателност, организацията е избрала стратегията на експанзия без промяна на структурата на местоположението- предприятието изгражда допълнителни мощности на наличната производствена площадка.

През 2011г беше завършена и пусната в експлоатация една част от "Сънсет Ризорт Фемили", а през 2012г. предстои пускането в експлоатация и на останалите сгради и заведения за хранене и развлечение. Това предполага наличието на по- голяма леглова база. "Сънсет Ризорт Фемили" е комплекс от по-ниска категория в сравнение със " Сънсет Ризорт". Стратегията е на немския пазар да бъдат пуснати пакетни оферти на по-ниски цени за семейства с деца, като туристите ще могат да се възползват от всички услуги предлагани на територията на цялото селище. Освен това има сключени договори със словашки туроператор с предварително закупени брой помещения за сезона, което гарантира на организацията приходи независимо от продажбите на туроператора.

Изборът на оптимално местоположение на предприятието трябва да стане съобразно стратегическите цели на предприятието, характерът на дейността на фирмата, факторите, които характеризират дадено местоположение и методите за количествена и качествена оценка за въздействието на тези фактори върху целите на предприятието.
Решенията за местоположението не трябва да противоречат на целите и стратегията на фирмата.

Решенията за местоположението зависят от това какъв тип е дейността на предприятието- при предприятие в областта на услугите или в областта на търговията на дребно - основни критерии за избор на местоположение са максималните приходи.

Изборът на място представлява важен етап при обосновката за строителство на нови заведения. Отделните видове заведения за пребиваване и хранене са предназначени за определена категория туристи или за предоставянето на определени услуги и стоки, поради което предварително трябва да се изясни естеството на територията, където може да започне тяхното изграждане. Мястото за изграждане на заведения се определя въз основа на множество критерии, които могат да бъдат обединени в две главни групи:

Критерий на търсенето D - решаващ първостепенен критерий при избора на място за изграждане на заведения е търсенето. Изборът се обуславя от насочването на търсенето към определено туристическо място или към място с ценни туристически ресурси, което след съоръжаването му със заведения за пребиваване и хранене, ще се превърне в туристическо. При избора на място е необходимо да се спазват следните по-важни изисквания:

Подходяща близост до туристическите ресурси, представляващи цел на пътуването и пребиваването. Функцията на заведенията за пребиваване и хранене е посредством предоставянето на основните услуги, да улеснят използването на туристическите ресурси. За това, ако условията позволяват, средствата за настаняване следва да се изграждат близо до тях. Туристическите ресурси обхващат обектите и явленията, които привличат туристите в дадена дестианция. Те са факторите, които създават обективните предпоставки дадено място, при наличие и на други, необходими за целта предпоставки да се развие като туристическо. Съобразявайки се с това основно изискване "Сънсет Ризорт" е разположен на южния плаж на гр. Поморие, един от най- безопасните и екологично чисти плажове, с обща площ от 115 000 кв. м , състои се от 6 апартхотела.

Комплексът има благоприятен изглед към обкръжаващата панорама. Средствата за настаняване са разположени по начин, който позволява от стаите, балконите, дневните и прочие да се осигурява най-добър изглед към цялата панорама на околността и преди всичко към ресурсите, които са цел на пътуването. Сградите имат изгодна ориентация към светлината.

Предприятието се намира в гр. Поморие, имащ славата на балнеологична столица на страната. От изключително значение е и близостта му до други важни културни центрове- Бургас, Созопол, Сл. Бряг, Несебър.
Достъпността е друга важна характеристика при избора на място. Тя включва транспортното осигуряване на туриста в неговото придивижване от постоянното му местожителство до съответната дестианция. Туристическата достъпност от една старна зависи от географското положение на дестинацията спрямо регионите, изпращаши туристи , а от друга от качеството на транспортните връзки. Факторът достъпност включва наличните и възможни транспортни условия за посещения на мястото. Към тях се онасят: автомагистрали, летища, ж.п. линии и др; техническо обурудване (използвани транспортни средства); маршрути, честота на транспортните връзки, режим на ползване на инфраструктурата и др.

Важно за стратегическото разположение е близостта до транспортни средства. В градовете това изискване е свързано с изграждането на хотели до важни транспортни възли: пристанища, жп гари, автогари, летища и др. "Сънсет Ризорт" се намира на десетина километра от летище "Бургас" и на 100км от летище "Варна", а добре развитият автобусен транспорт в областта също оказва положително вляние върху разположението на комплекса.
Инфрастуктурата обхаваща всички подземни и надземни конструкции на региона и включва водоснабдяване, канализация, комуникационни системи, енергийна мрежа, газоснабдяване, пътнически терминали, улици, магистрали, паркинги, полиция, пожарна, здравеопазване, банки и др. Инфрастукутрата е база за развитие на съответната територия и същевременно я свързва с останалите. Инфраструктурата в региона позволява лесно достигане на хотелския комплекс с лични автомобили и организирани автобусни превози.

Критерий на предлагането S - критериите определящи избора на място за изграждане на заведения, произтичащи от предлагането, са:

Икономически критерий, при който мястото за строителство влияе върху обема на капиталните вложения до такава степен, че неправилният му избор може да доведе до неефективно заведение. Следва да се имат предвид разходите за оформлението на района и създаването на неговата инфраструктура. Хотелският комлекс се намира в градска среда и неговите разходи по изграждане на инфраструктура са минимални.

От основно значение е и готовността за посрещане на туристи, изразяваща комплексната функционална способнност на туристическото място за реализиране на необходимите туристически процеси. Тя покрива организационното, кадрово, икономическото осигуряване на туристическите процецси в рецептивната територия. Туризмът е зависим и от двата основни отрасъла на материалното производство- промишелеността и селското стопансктво. И двата оттрасъла са основни производители на стоки, материали и суровини, необходими необходими за организацията и прозвеждането на туристическите пътувания- строителни материали, машини, съоражения и оборрудване, мебели, текстил, пресни и консервирани храни, плодове и зеленчуци и др. От своя страна туризмът упражнява обратно въздействие и е също така важен фактор за тяхната ефективност и развитие. През последните години в региона се забелязва голям растеж на всички отрасли.

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стратегически решения относно местоположението на предприятие 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.