Стратегически мениджмънт


Категория на документа: Икономика


37. Pearce, D. , R.Robinson Competitive Strategies , 1993
38. Pearce, J., R. Robinson Competitive Strategy, 1991
39. Pearson, G. Strategic Thinking – Strategy Action, 1999
40. Pfeffer, R. , S.Salanchik Management, 1990
41. Porter, M. Competitive Advantage, 1985
42. Porter, M. Competitive Strategy: Techniques for analyzing Industries and Competitors, 1980
43. Porter, M., Competitive Strategy, The Free Press, New York, 1980, p.4
44. Roberts, E., Ch. Berry Entering new Businesses: Selecting strategies for success, Sloan Management Review, 3/1985
45. Rockart, J. Chief Executives Define their own data needs, 1979
46. Rove, A., R.Mason, K.Dickel, R.Mann, R.Mockler Strategic Management, 1994
47. Rumelt, R. The Evaluation of Business Strategy, 1994
48. Sheth, J., G.Eshghi, Global Strategic Management Perspectives, 1989
49. Shrivastava, P. Strategic Management, 1994
50. Smith, G. , D.Arnold, B.Bitzel Business Strategy and Policy, 1991
51. Stevenson, W. Management Science, 1989
52. The Craft of General Management, Harvard Business School Publications, Boston, 1991, p.94
53. Theil, H. Economic Forecasts and Policy, 1968
54. Tompson, A. A. Strickland Strategic Management, 1992
55. Weber, J. Market Structure Profile and Strategic Growth Opportunities, 1977
56. Wrapp, E. Good Managers don’t make Policy Decisions, 1987
57. Андрюс, Кенет Концепция за стратегиите, 1971
58. Ансофф, И. Стратегическое упавление, 1989
59. Владимирова, Й., Конкуренция и конкурентноспособност на фирмите в търговията, 2005 г., с.141
60. Де Боно, Е. Шестте мислещи шапки, Принцепс, 2000
61. Доралийски, А. Стратегически мениджмънт, НБУ, 2002.
62. Дракър, П. Практика на мениджмънта, 2001
63. Дракър, П. Практика на управлението, Класика и стил, 2001
64. Дракър, П. Мениджмънт на бъдещето, 1997
65. Евланов, А. Теория и практика принятия решений, 1984
66. Кинг, У., Д.Клиланд Стратегическое планирование и хозяйственная политика, 1982
67. Колинс, Дж., Дж.Порас Създадени вечни: успешните практики на вечните компании, С., 2001
68. Котлър, Ф. Управление на маректинга, 1996
69. Котлър, Ф. Управление на маркетинга, 1992
70. Крюков, А.Ф., Маркетинговые стратегии роста. http://www.iteam.ru/publications/marketing/section_28/article_2852/.
71. Ляско, В. И. Стратегии роста для малых, средних и крупных фирм. http://www.elitarium.ru/
72. Майкълсън, Дж. СунДзъ Изкуството на войната за мениджърите, Обсидиан, 2001
73. Мак-Доналд М., The Marketing Audit, B. H., Oxford, 1991.
74. Младенова, Г., Стратегическо маркетингово планиране, 1998.
75. Паунов, М., Стратегии на бизнеса, 2007 г.
76. Питърс, Т., Р. Уотърман Към съвършенство във фирменото управление, 1988
77. Портър, М., Конкурентно предимство на нациите, 2004 г.,
78. Сабате Фр.Т., М.Мирчев, Г.Шереметов Стратегическо управление, С., УНСС, Стопанство, 1999, с.42
79. Тарраго, Мирчев, Шереметов Стратегическо управление, С., УНСС, 1999.
80. Хамър, М. Отвъд края на управлението. Екслибрис, 2001
81. Харизанова, М. и Колектив, Управление – теория и практика, 2002 г., с.100
82. Хикман, К., М.Силва Съвършенството като цел, С., 1991
83. Холанд, У. Промяната: стилът на XXI век, Инфодар, 2001
84. Хофстеде, Х. Култури и организации, С., Класика и стил, 2001
85. Христов, С. Евристични и количествени методи в управлението, 1986
86. Христов, С. Стратегии на растежа. УИ „Стопанство”, С., 2000.
87. Христов, С. Стратегически мениджмънт, С., 1999Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стратегически мениджмънт 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.