Стратегически мениджмънт


Категория на документа: ИкономикаТемпове на растеж на фирмата

Умерени
Ускорени
Темпове на
растеж
на фирмата
умерени
Поле 1: стратегия на съхраняване
Поле 2: стратегия на търсене на грабителя

ускорени
Поле 3: стратегия за изход над рамката на нишата
Поле 4: стратегия на лидерството в нишата

Фиг. 19-4. Матрица за стратегиите на средната фирма

Поле 1. Стратегия на съхраняване на съществуващото положение. В тази стратегия има опасност от загуба на ниши, поради изменение на потребностите.
Поле 2. Стратегия на търсене на грабителя. Използването на тази стратегия е продиктувано от обстоятелствата, показващи че във фирмата се усеща остър недостиг на средства за запазване на положението си в рамките на пазарната ниша. Средната фирма започва да търси крупна компания, която би могла да я погълне, съхранявайки я като относително самостоятелно, автономно производствено подразделение. Използването на финансовите ресурси, които има крупното предприятие позволява на средното предприятие да запази своето място на пазарната ниша. С използването на тази стратегия средната фирма може постоянно да мени собствениците си, съхранявайки специализацията си в нишата на пазара.
Поле 3: Стратегия за изход над рамката на нишата. При използването на тази стратегия във фирмата възникват проблеми, свързани както с растежа, така и с потребностите от ресурси:
фирмата расте така бързо, както и пазарната ниша;
фирмата трябва да има ресурсите за поддържане на ускорения си растеж.
Поле 4: Стратегия на лидерството в нишата. Тази стратегия е успешна само тогава, когато рамките на пазарната ниша са прекалено тесни за средната фирма. По обема на реализация фирмата достига границите на пазарната ниша, сблъсква се с конкуренцията на крупните фирми. За този „решаващ бой” фирмата трябва да натрупа съответните ресурси.

4.Стратегии за растеж на крупните търговски фирми
Крупните фирми за разлика от малките имат по-широки възможности за:
организиране на масово, стандартизирано производство;
разширяване сферата на своята дейност (диверсификация на производството) по направленията.

В тази връзка стратегиите на растеж на крупните фирми се изграждат в зависимост от степента на диверсификацията и темповете на растеж (Фиг. 19-5).

Степен на диверсификация

Ниска
средна
прекомерно
Темпове на растеж
високи
Поле 1 «Гордите лъвове».

средни

Поле 2. «Могъщите слонове».

ниски

Поле 3 «Неповратливите хипопотами»
Фиг. 19-5. Матрица за стратегиите на растеж на крупните фирми

Поле 1. «Гордите лъвове». Това е стратегията на фирмите лидери в производството на продукция, характеризираща се с растеж в обема на производство, с висок темп, но неголям асортимент (например производство на битова електроника).Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стратегически мениджмънт 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.