Стратегически анализ на BMW Group


Категория на документа: ИкономикаКУРСОВА РАБОТА

По учебната дисциплина

Бизнес стратегии

Изготвили: Проверил:

СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА BMW GROUP

Съдържание

1. PEST анализ..............................................................................................4 стр.
1.1 PEST анализ-същност........................................................................4 стр.
1.2 PEST анализ на BMW........................................................................7 стр.

2. Стратегически анализ на микросредата на фирмата...........................14 стр.

2.1 Същност-.............................................................................................14 стр.

2.2 Стратегически анализ на микросредата на BMW Group...............17 стр.

2.3 Ключови фактори за успех................................................................26 стр.

3. Вътрешен стратегически анализ.............................................................28 стр.

3.1 Същност..............................................................................................28 стр.

3.2 Бизнес мисия на BMW Group............................................................29 стр.

3.3 Бизнес план на BMW Group...............................................................30 стр.

3.4 Стратегия на BMW Group..................................................................31 стр.

3.5 Метод на добавяне на стойност на Портър......................................32 стр.

4. SWOT анализ............................................................................................39 стр.

4.1 Същност...............................................................................................39 стр.

4.2 SWOT анализ на BMW Group............................................................42 стр.

5. Външни и вътрешни фактори на BMW Group.......................................46 стр.

5.1 Вътрешни фактори..............................................................................46 стр.

5.2 Външни фактори.................................................................................47 стр.

6. Мисия, визия и цел на BMW Group...........................................50 стр
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стратегически анализ на BMW Group 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.