Стопанска логистикa


Категория на документа: Икономика


Cisco,US Robotict
Некомпютърните устройства,които е необходимо да се свържат с Интернет,уредите за безжично пренасяна информация, до домашните уреди.
Големите ISP,например UUNET,
PSI,-Net,iSTAR
Разширение към типа на МДС услугите за Интернет-Търгоеията и виртуалните частни мрежи за фирмите.
Телефоони компании, напреимер Deutsche Telekom,AT$T,France Telecom,Bell Canada ,MCL
Превръщане в ,за да участват в пазара,да осигурят''алеи'' за Интернет,да обсебят нови финансофи сделки и да добавят нови Интернет -Услуги.
Например GEIS,Sterlling Softwear
Разкриване на средства в Интернет и превръщане в ИМДС- Интернет мрежи за добавяне на стойност .
Системни интегратори,например
EDS, Andersen, Consulting
Обработка на големи проекти,докато се съгласуват стандартните.
Финансови институции, например
Well's,Fargo, Bank of America,Royal Bank of Canada.
Обхващане на нови финансови мрежи в Интернет, превземане

На част от търговските сделки,улесняване на доверителни

Електронни услуги,използване на нова търговска инфраструктура.
Нови типове организации,например
Търговски услуги в Интернет и решения''от край до край''


2. Цена на технологията

Ценовите фактори,оказващи върху ключовите Интернет-технологии са с намалени стойности

Технологии
Ценова тенденция
Достъп до Интернет
Както за домашните,така и за бизнесуслугите,ценарта за свързване и престоя в Интернет постоянно намалява.Например за консуматори такси от 20 до 30 долара месечно са общо явление:за фирмите Т1-връзката с Интернет вече има по приемлива цена .
Защитени виртуални частни мрежи,основавани на Интернет
Вместо да се свързва разпраснатите си по света офиси с часни мрежи,покриващи големи райони,фирмите използват обществения Интернет като виртуална мрежа.
''Огнени стени''Интернет***
Те са не само единственото решение за сигурност,но и представлява необходима част.Internationale Data Corporation
Web-сървари в Интернет
Друг необходим,но недостатъчен елемент е Web-сърварът.

Персонални компютри и устройства в Интернет
Цената на устройствата за достъп,като например тази на персоналните компютри за Интернет.
ЕОД, базиран на Интернет
Всичко, което ЕОД ще вземе от Интернет,ще бъде по -евтино отколкото при частни мрежи.
Електронна поща в Интернет
Смяната за лукс през 1995г. Електронна поща вече е необходимост за бизнесобщността.

3.Ликвидност на съдържанието
Тъй като всички почти вече са дигитализира,появявасе ннова ликвидност на съдържанието.
Ликвидността на съдържанието е:
Той се отнася до лекота,с която информацията се получава,обработва,търси ,кодира,класифицира,конвентира,разпространява и използва пак отново. Ликвидността на съдържанието позволява комерсиализацията и разпространението на информацията,като премахва недостатъците при транспортирането й.Облагодетелствани от тази ликвидност са продукти като книги,филми,музика,видео,звук,кото приемат нови форми,след като бъдат дигитализирани.
4.Обвързването с Интернет предприятие
Разпространението на мрежите създава възможност за много повече електронни връзки по между различни фирми и техни въшни партьори след като фирмите са свързани и имат достъп до Интернет,те започват да изискват същото и от своите бизнеспартьори,с които работят съвместно това би трябвало да ,даде до кординални бизнес процеси между които да са две заинтересовани стари.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стопанска логистикa 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.