Стопанска логистикa


Категория на документа: Икономика


1. Въведение за Интернет - Търговията
Вече от няколко години стотици хиляди фирми, било то големи корпорации, малки предприятия или просто хора, искащи да продадат нещо, разгънаха масивна инфраструктура в така наречения електронен бизнес, или електронна търговия.
Това са стотици милиарди в различни валути изхарчени за закупуване на какво ли не, необходимо за провеждане на електронни сделки: компютри, мощни сървъри, телекомуникационни услуги, Интернет капацитет, електронна идентичност, системи за защита и сигурност, нови технологии, наемане и обучение на допълнителен персонал, наемане на фирми за разработки, та дори и закупуване на цели фирми с тяхното ноу-хау.
Но преди да започнем, нека да разберем първо:
a) какво е търговия?
В тълковните речници срещу едно от значенията на "търговия" е записано:
"... размяна, купуване и продажба на стоки в големи количества, изискващо транспортиране от едно място до друго ..."
Търговията, обяснена с прости думи, представлява обмяна на стоки и услуги, обичайно срещу пари. Когато купуваме нещо от магазин, ние вече участваме в търговия. Когато разглеждаме търговията по този начин, можем да разграничим следните роли:
Купувачи - това са лица, които срещу пари искат да закупят стока или услуга
Продавачи - това са лица които предлагат стоки и услуги на купувачите. Продавачите, основно, се делят на два вида: крайни търговци, тези които продават на крайни клиенти и търговци на едро или дистрибутори, тези които продават на крайните търговци и на други фирми.
Производители - това са лица, които създават продуктите и услугите, които продавачите предлагат на купувачите. Производителят по необходимост е и продавач. Той продава произведената продукция на продавачите или директно на купувачите.

2. Представата за интернет

-Има пет многообразни идентичности и това са;

1) Мрежа
Големите организации от години вече разчитат на структурите на Интернет тарговията и ги смесват със своите собствени часни мрежи.
Интернет е като част от виртуалната мрежа между своите офиси и служители.

2) Среда
Интернет се вписва в традиционанта пазарна смесица като нов канал.От корпоративни комуникации и служба за информация до маркетинга на стоките.
3) Пазар
Оприличават Интернет с огромен,отворен пазар, в който вашия следваш клиент може да не ви познава.Интернет е пазар само ако преко произвежда нови или допълнителни приходи за вашия бизнес .

4) Платформа за сделка
Това е най-новото и най-превлекателното бизнес лице на Интернет.Изваърщването на всичките ви финансови сделки онлайн,докато сте пряко свързани с Вашите доставчици,клиенти и финансови инситуции.

5) Платформа за развитието на приложенията
Интернет е разрастваща се платформа за развитие.Фирмите използват приложенията клиент-сървър, и различни нови мрежови приложения.

3. Моделът продавач-купъвач

Това,което е неоходимо да се преобразува според изискванията на електронния пазар, е моделът продавач-купувач.

Продавачи Куповачи

Дистрибуция Търсене / запитване за стока

Реклама Откриване на стока

Показване Сравняване на стока

Политика на ценообразуване Уговаряне на стока

Получаване на поръчката Подаване на поръчката
Одобряване на разплащането Получаване на потвърждение

Планиране изпълнението на Начало на разплащането

Поръчката Получаване на стокатаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стопанска логистикa 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.