Стокозноние и логистика


Категория на документа: ИкономикаСАО= абсолютни отклоненияn
69:8=8,6
53:8=6,6
47:8=5,8

Следователно при α=0,9 сумата на абсолютните отклонения е най-малка и тази стойност на параметъра на изглаждане е най-подходяща за избор при прогнозиране на продажбите на аксесоари за баня. Параметърът на изглаждане отново е с голяма стойност, затова и изводите са сходни с тези за моноблока.

2. Препоръки за подобряване организационната структура и управлението на човешките ресурси на фирмата "Идеал Стандарт - Видима" АД

В настоящата динамична бизнес среда икономическите субекти се стремят да сведат до минимум разходите за организация у управление на своята дейност. Такъв е и случаят с "Идеал Стандарт - Видима" АД. Ръководството на фирмата е свело до минимум наетия персонал, с цел да спести разходите за работни заплати и социални осигуровки. Но след проведените анализи става ясно, че тази стратегия не води до печалба, а напротив - до пропуснати продажби. Във фирменият магазин в Бургас например работи само 1 човек, който трябва да консултира и обслужи евентуалните клиенти. Тъй като заявките и продажбите в този район са преди всичко от хотелиери и потребители на едро, всяка пропусната реализация на продукти на фирмата носи огромни загуби. Решението на този,никак маловажен проблем, е просто и никак скъпо за фирмата. Пазарът на строителни материали в градове като Бургас се характеризира със силно изразена сезонност. Това навежда на мисълта, че в зимните месеци, когато строежите на нови хотели и подготовка за предстоящият летен сезон е в разгара си, е необходимо наемането на поне още 1 човек на временен договор.

3. Препоръки за маркетинговата и дистрибуционната политика на фирмата

Оптимизацията на дейностите в областта на дистрибуцията следва да се търси по отношение на транспортирането и на предоговарянето на някои условия за доставка. От гледна точка на организацията на транспорта моделът на търговската фирма е ефективен в сегашната ситуация. Изработен е график на доставки, който фирмата обслужва със собствени товарни средства. При наличието на международни поръчки се наема транспорт от големи спедиторски фирми, които предлагат най-добрата оферта на деня. Този плаващ модел в сегашната ситуация на икономическа криза и стагнация, както и на незадоволително качество на дистрибутивните канали работи сравнително успешно, но ако фирмата държи да се развива и просперира на нови пазари би следвало да формулира нова политика в областта на маркетинга, рекламата, дистрибуцията, логистиката, в това число и транспорта.

Сферата на маркетинга и рекламата е традиционно подценявана от управителите на фирмата. Няма обособен отдел за маркетинг и реклама, а се използват услугите на външна фирма. Остаряло схващане, че парите за реклама за загубени и по-добре да се вложат в материален продукт е една от причините за загубата на пазарни позиции. Фирмата е в период все още на растеж. Но ситуацията се променя. Конкуренцията е невероятно активна, за смета на затихналата рекламна политика на фирмата.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стокозноние и логистика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.