Степен на зависимост на финансовия резултат от приходи, разходи и дългов коефициент


Категория на документа: Икономика


514398


Interquartile Range
4020


Skewness
2,609
,137

Kurtosis
31,996
,274
Приходи
Mean
288203,75
39078,513

95% Confidence Interval for Mean
Lower Bound
211314,91Upper Bound
365092,59


5% Trimmed Mean
166157,01


Median
75184,00


Variance
481045995841,989


Std. Deviation
693574,795


Minimum
1423


Maximum
4570785Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Степен на зависимост на финансовия резултат от приходи, разходи и дългов коефициент 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.