Степен на зависимост на финансовия резултат от приходи, разходи и дългов коефициент


Категория на документа: Икономика


5.134
.028
.422
53
.675
3885.864
9216.561
-14600.216
22371.94422371.944

Equal variances not assumed


.516
32.934
.609
3885.864
7532.399
-11440.082
19211.81019211.810


Group Statistics

Област
N
Mean
Std. Deviation
Std. Error Mean
Финансов резултат
LOV
10
5176.50
22289.256
7048.482

PDV
22
944.77
4246.062
905.263


Independent Samples Test

Levene's Test for Equality of Variances
t-test for Equality of Means


F
Sig.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Степен на зависимост на финансовия резултат от приходи, разходи и дългов коефициент 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.