Степен на зависимост на финансовия резултат от приходи, разходи и дългов коефициент


Категория на документа: Икономика


Степен на зависимост на финансовия резултат от приходи,
разходи и дългов коефициент.

Изследването е направено въз основа на случайна извадка от 315 фирми.Целта на нашето изследване е да установим съществува ли връзка между финансовия резултат и приходите,разходите и дълговия коефициент.При наличие на такава връзка да направим подходящ за иследването ни модел.

За да придобием обобщена представа за данните от нащата извадка,разглеждаме таблицата,която са описани средното и медианата, обхват, интерквартилния обхват, стандартното отклонение, дисперсията и максималната и минималната стойност, ексцеса и асиметрията.

Descriptives

Statistic
Std. Error
Финансов резултат
Mean
1801,08
1905,985

95% Confidence Interval for Mean
Lower Bound
-1949,04Upper Bound
5551,19


5% Trimmed Mean
-105,03


Median
17,00


Variance
1144325096,211


Std. Deviation
33827,875


Minimum
-218260


Maximum
296138


RangeСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Степен на зависимост на финансовия резултат от приходи, разходи и дългов коефициент 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.