Статистически анализ със статистически софтуер


Категория на документа: Икономика


Университет за национално и световно стопанство, гр. София
факултет "Приложна информатика и статистика"
специалност "Статистика и иконометрия"

Доклад по дисциплината

Статистически анализ със статистически софтуер

Изготвил:
специалност: "Статистика и иконометрия" ,
трети курс
ф.н.: проверил:

Съдържание:

1.Едномерни честотни разпределения

1.1 Едномерно честотно разпределение при качествен признак

1.2 Едномерно честотно разпределение при количествен прекъснат признак

1.3 Едномерно честотно разпределение при количествен непрекъснат признак

1.4 Едномерно честотно разпределение по признак с многовариационни значения- дихотомна променлива
1.5 Едномерно честотно разпределение по признак с многовариационни значения- категорийна променлива
1.6 Едномерно честотно разпределение чрез избиране селекция

2. Проверка на хипотези

2.1Проверка на хипотези при непараметрични критерий и свързани извадки

2.2 Проверка на хипотези при непараметричен критерий и независими извадки

2.3 Проверка на хипотези при параметричен критерий и свързани извадки

2.4 Проверка на хипотези при параметричен критерий и независими извадки

3. χ² анализ

3.1Еднофакторен χ² анализ

3.2 Сумарен χ² анализ

4. Дисперсионен анализ

4.1 Еднофакторен параметричен анализ

4.2 Еднофакторен непараметричен анализ

4.3 Многофакторен дисперсионен анализ
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Статистически анализ със статистически софтуер 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.