Стаж в банка ДСК


Категория на документа: Икономика


10.Смяна на ПИН от Клиента чрез терминално устройство АТМ на Банка ДСК.
11.Други услуги, предоставяни от Банка ДСК, в зависимост от вида карта.
Операциите по т.1 могат да се извършват на всички терминални устройства в страната, носещи знака на съответната картова организация - MasterCard и/или VISA.
Извън страната с картите могат да се извършват операциите по т.1, 2, 4, 5 и 6 на терминални устройства, носещи знака на съответната картова организация - MasterCard и/или Visa, в местната валута на страната, в която се извършва операцията.
Операциите по т.8 могат да се извършват в търговски обекти в страната, обозначени със специален знак на Банката. Броят на месечните вноски, както и лихвеният процент за всяка една инстолмънт транзакция се отразяват в отпечатаната от терминалното устройство ПОС бележка.
Платежните операции с банкова карта се изпълняват незабавно след получаване на надлежно нареждане, а сметката се задължава:
* до 20 дни при теглене на пари в брой чрез терминални устройства АТМ.
* до 45 дни за всички други операции извън посочените в предходната точка

Интернет банкиране

Интернет банкирането дава възможност да проверите в реално време:

* Наличността, плащанията и постъпленията по Вашите сметки (разплащателни, спестовни, депозитни);
* Наличностите по разплащателните сметки в ДСК Директ са в реално време, дори когато имате издадена дебитна карта към нея;
* Извършените комунални плащания (за ток, вода и др.);
* Операциите извършени с Ваши банкови карти и статус на картите;
* Информация за Вашите кредити (остатък, вноска, падежна дата и т.н.);
* Размерът на начислената до момента лихва по Вашите спестовни сметки и депозити, падежни дати и др.;
* Дяловете на инвестиционни фондове, които притежавате;
* Осигурителните си партиди в ДСК-Родина
* Извлеченията по Вашите сметки и кредитни карти в PDF, както и да откажете получаването на хартиено извлечение.

Да наредите преводи:

* Между Ваши сметки в Банката - в лева и валута.
* Към сметки на трети лица - в този случай е необходим цифров сертификат, издаден от Банката, Квалифициран електронен подпис или устройство за генериране на динамична парола (Token) в комбинация с цифров сертификат, който се инсталира автоматично на сървър на Банката.
* Преводите по сметки в банката (Ваши или към трети лица) се извършват в реално време.
* Междубанкови преводи в лева се извършват съгласно оперативните правила на платежните системи БИСЕРА или РИНГС.
* Междубанкови преводи във валута се извършват с експресен вальор (Today/Tomorrow) или SPOT вальор (до 3-и дни)
* Да проверите размера на задължението си за комунални услуги при доставчика с формиране и запазване на бланки с идентификаторите Ви при различните доставчици. Плащането е по Ваш избор.
* Да направите плащане с карта през интернет - за тази операция е създадена специална Виртуална карта - елемент на ДСК Директ. Захранвате я он-лайн непосредствено преди плащането, което осигурява максимална защита на парите Ви.
* Да заявите, промените или откажете SMS услуги

Да спестявате:

Чрез спестовна компонента Банка ДСК Ви предоставя възможност да спестявате, като парите остават винаги на Ваше разположение, без ограничения за падежна дата, минимални суми, брой тегления, без допълнителни такси.
Чрез Виртуалния срочен депозит получавате атрактивни лихвени нива

Достъпът до портала за електронно банкиране е безплатен
Цифровият сертификат, издаден от Банката е безплатен. Чрез него можете да извършвате по лесен и сигурен начин преводи към сметки на трети лица. Получаването на еднократен SMS код необходим за потвърждаване на плащането е без такса.
Алтернативно на сертификата на банката, можете да регистрирате и ползвате Ваш Квалифициран електронен подпис (персонален или ако сте автор на фирмен такъв), отново без такси. При подписване с Квалифициран електронен подпис не се прилага еднократен SMS код.
Таксата за Token е съгласно действащата тарифа на Банка ДСК.
Таксите за извършените банкови операции чрез интернет канала ДСК Директ, както и изпратените SMS съобщения са съгласно действащата тарифа на Банка ДСК. Същите са по-ниски съпоставено с таксите за аналогични операции наредени в поделение на банката.
Преводите между Ваши сметки са без такса.
Издаването и ползването на Виртуална карта е без такса.

Предимста:

* Банка ДСК управлява сама картовите си операции, поради което при Банка ДСК се разпореждате чрез електронно банкиране с цялата сума по разплащателните си сметки, като не се лимитират суми заделени за картови операции. Това е рядко срещано при други продукти за електронно банкиране в България.
* Достъп до Вашите пари - по всяко време и от всяко място, необходим Ви е само компютър с връзка към интернет.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стаж в банка ДСК 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.