Средносрочно прогнозиране на употребата на алкохолни напитки от домакинствата


Категория на документа: Икономика
ВТУ"СВ. СВ. Кирил и Методий" - Велико Търново

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

Курсова работа

по Статистика

Тема: Средносрочно прогнозиране на употребата на алкохолни напитки от домакинствата.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: РЪКОВОДИТЕЛ: доц.д-р Д.Аркадиев
Фак.
Специалност:

Днес голяма част от хората срещат трудности при решаване на проблемите си. Подрастващото поколение все по често иска да се забавлява, а това често довежда до употребата на алкохол, поради неговото въздействие върху нервната система (в малки дози води до веселие,а при прекаляване до забрава). Потребителите го използват, без много да се замислят за неговото вредно влияние върху организма като цяло.

Много катастрофи, злополуки и инциденти се случват именно поради употребата на алкохол и неговото предозиране. Затова всички трябва да се замислят къде, кога и колко консумират от него.

Предметът на курсовата работа засяга употребата на алкохолни напитки от домакинствата.

Целта е да се направи среносрочно прогнозиране - до 5 години за консумацията на алкохол.

Задачите на курсовата работа са да се изследват данните от предходните години чрез намирането на подходящ модел, тълкуване на получените прогнози и създаване на доверителен интервал на прогнозите, тъй като те са вероятностни съждения.

Данните за употребата на алкохолни напитки са официална публикация на сайта на НСИ(www.nsi.bg) → социална статистика → годишни данни.

Средносрочното прогнозиране се прави за интервал от една до пет години.Условията за това са:
1.да има статистически данни за прогнозираното явление по години, които данни могат да се вземат от официални публикации на държавната статистика, издания на други юридически лица и др.;
2.Отделните прогнози се правят еднократно.При постъпване на нови данни целият процес се повтаря отначало;
3.Прогнозите да се правят за временни редове с относително малка дължина - до пет години;
4.Да се прогнозират процеси и явления с общ характер.

В долу поместената таблица са поместени моделите с два неизвестни параметъра. От нея се избират именно тези модели, които правещият прогнозирането иска да включи, за да изследва определен тип данни.

Название на модела
Уравнение на модела
Преобразуване
Права

-
Експонента І-ви вид


Експонента ІІ-ри вид


Степенна

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Средносрочно прогнозиране на употребата на алкохолни напитки от домакинствата 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.