Сравняване на основни макроикономически показатели за Германия и Португалия за годините 1998 и 2002-2009


Категория на документа: ИкономикаУНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
ФАКУЛТЕТ "МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И ПОЛИТИКА"
КАТЕДРА "МИО И БИЗНЕС"

ДИСЦИПЛИНА " КОНЮНКТУРА И ПРОГНОЗИРАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПАЗАРИ"

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА №2
Тема: "Сравняване на основни макроикономически показатели за Германия и Португалия за годините 1998 и 2002-2009"

София, 25 ноември 2010г.

Съдържание:

1. Брутен вътрешен продукт (БВП) на Германия и Португалия за годините 1998 и 2002-2009 3 стр.
1.1 БВП на Германия в абсолютно изражение и индексна форма 3 стр.
1.2 БВП на Португалия в абсолютно изражение и индексна форма 5 стр.
2. Индекс на промишленото производство на Германия и Португалия за годините 1998 и 2002-2009 6 стр.
2.1 Индекс на промишленото производство на Германия 7 стр.
2.2 Индекс на промишленото производство на Португалия 8 стр.
3. Сравняване на динамиката на БВП и индекса на промишлено производство на Германия и Португалия за годините 1998 и 2002-2009 9 стр.
3.1 Сравнение на динамиката на БВП 10 стр.
3.2 Сравнение на динамиката на индекса на промишлено производство 10 стр.
4. Използвана литература 12 стр.

1. Брутен вътрешен продукт (БВП) на Германия и Португалия за годините 1998 и 2002-2009
1.1 БВП на Германия в абсолютно изражение и индексна форма
Таблица 1
БВП на Германия в абсолютно изражение и индексна форма за годините 1998 и 2002-2009

Германия
Макроикономически показател/година
1998
2002
2003
2004
1. БВП в абсолютно изражение (млрд. евро)
1712,00
2206,00
2202,00
2219,00
2. БВП в индексна форма (2005=100)
92,1
98,6
98,4
99,1


Германия
Макроикономически показател/година
2005Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Сравняване на основни макроикономически показатели за Германия и Португалия за годините 1998 и 2002-2009 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.