Сравнителна характеристика на Португалия и Кипър


Категория на документа: ИкономикаНа 10 октомври 2007г. Европейската комисия одобри регионалната оперативна програма за Алгарве, Португалия. Оперативната програма определя подкрепата на общността за Португалия в рамките на цел "Сближаване". Финансирането на тази програма възлиза на около € 175 млн.

Основната цел на Оперативната програма е да се определят условията на позицията на региона Алгарве, в контекста на обществото на знанието, като динамична и конкурентна област.

Стратегията се основава на Оперативната програма е да се повиши производителността и конкурентоспособността на туризма изпълнения на Алгарве в съответствие със следните цели:
* стабилна икономика
* балансирано и конкурентна структура териториално управление, който е съвместим с устойчивото и екологосъобразно развитие.


Оперативна програма "Лисабон"

На 12 октомври 2007г. Европейската комисия одобри оперативна програма за региона на Лисабон в Португалия. Тази оперативна програма идва по линия на цел регионална конкурентоспособност и заетост и е с общ бюджет от около € 681млн.

Основните цели на програмата са:
* регионалната конкурентноспособност, на базата на ключова позиция в региона;
* повишаване на нивото на квалификация на човешките ресурси;
* усилване на региона;
* по-добро качество на околната среда и по-ефективно управление чрез увеличаване на участието на гражданите.

Увеличаване на конкурентоспособността и създаване на благоприятни условия за инвестиции в региона зависи от:
* увеличаване на заетостта;
* по-бързо обновяване на градската среда, с по-голяма социална интеграция и сближаване;
* по-лесно на мобилността;
* по-добро управление на общите части;
* привеждане управление по-близо до гражданите.


Кохезионен фонд:

Държавите, чийто БНП (брутен национален продукт) е по-нисък от 90 % от средния за Общността, могат да се възползват от Кохезионния фонд, т.е. всички региони от следните страни:
България, Чешка република, Естония, Гърция, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия.

Таблица 1
Период
Общ бюджет на Структорните фондове и Кохезионния фонд
За регионите на Португалия
1989 - 1993
69 млрд. Екю (25% от общия бюджет на ЕС, 0,3% от БВП)
9,2 млрд. екю
1994 - 1999
168 млрд. екю (1/3 от общия бюджет на ЕС, 0,4% от БВП)
18,2 млрд. екю
2000 - 2006
213 млрд. Евро за ЕС- 15 (2000 - 2006) и отделно 21,7 млрд. Евро за ЕС -10 (2004 - 2006); 1/3 от общия бюджет и 0,4% от БВП
22,8 млрд. евро
2007 - 2013
347 - млрд. Евро (35,7% от общия бюджет и 0,38% от БВП
21,5 млрд. евро
2014 - 2020
336 млрд. Евро (около 1/3 от бюджета)Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Сравнителна характеристика на Португалия и Кипър 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.