Сравнителен анализ на видовете сдружения в Република България


Категория на документа: Икономика


5. Недостиг на информация и връзка между акционерите и администрацията на АД.
ЕАД (Еднолично акционерно дружество)
1. Ограничена отговорност до размера на регистрирания капитал.

2. Печалбата се облага с 10% корпоративен данък.
1. Минимален капитал от 50 000 лв. (Регистрацията е на стойност 460 лв.)

2. Подлежи на задължителен финансов отчет, независимо дали дружеството е извършило дейност през календарната година.

3. Дружеството отговаря пред кредиторите си със своето имущество.
ООД

(Дружество с ограничена отговорност)
1. Ограничена публичност.

2. Ограничена отговорност на съдружниците е до размера на техните дялови вноски.

3. Възможно е учредяването на "еднолично ООД".

4. Широки права на съдружниците по отношение на участието и контрола.
1. Данъчно облагане като капиталово дружество.

2. Строги законови изисквания при увеличаването и намаляването на капитала.

3. Задължителен основен капитал от 5 000 лв.

4. Задължителна публичност.
ЕООД (Еднолично дружество с ограничена отговорност)
1. Отговорността на едноличния собственик на капитала е ограничена до размера на внесения установен капитал, а на дружеството - до неговото имущество.

2. Едноличният собственик на капитала има широки права за контрол върху дейността на дружеството.
1. Данъчното бреме е по-тежко от колкото в другите форми на бизнеса.

2. Установеният капитал не може да бъде по-малко от 5 000 лв.

3. Контролира се увеличаването или намаляването на капитала.

4. Публичността е задължителна.
СД
(Събирателно дружество)
1. По-висока организация на работата.

2. Еднаква отговорност на всеки съдружник и лично участие в дейността на дружеството.

3. Възможност за увеличаване на дяловия капитал и финансови възможности на дружеството чрез приемане на нови съдружници.
1. Неограниченото представителство изисква висока професионална подготовка на всеки съдружник и увеличава риска от погрешни решения.

2. Голяма лична и финансова взаимозависимост на съдружниците.

3. Солидарна и неограничена отговорност на съдружниците, включително и с личното имущество.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Сравнителен анализ на видовете сдружения в Република България 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.