Сравнителен анализ на видовете сдружения в Република България


Категория на документа: Икономика


СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ВИДОВЕТЕ СДРУЖЕНИЯ В
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Мартин Спасовски 1786/192 ФН: 111 111 603

ВИД СДРУЖЕНИЕ
ПРЕДИМСТВА
НЕДОСТАТЪЦИ
ЕТ
(Едноличен търговец)
1. Улеснен начин на регистриране на фирмата. За откриването на ЕТ не е необходим голям капитал. Това предимство до някъде се обезмисля, тъй като от 2009-та година насам ЕООД и ООД може да се регистрира само с 2 лева начален капитал. Опростена е и процедурата за прекратяване на дейноста.

2. Държавните такси и таксите за услугата са по-ниски в сравнение с тези при регистрация на ЕООД или ООД.

3. Воденето на търговското счетоводство е максимално опростено.

4. Еднолична собственост върху реализираната печалба.
1. Отговорността на търговеца е неограничена.

2. Сравнително малка капиталова база.

3. Собствено финансиране.

4. Повишен риск от ограничените финансови възможности.

5. Вземането на решения зависи изцяло от професионализма на търговеца.

6. Ограничено привличане на чужд капитал.

7. Трудно кредитиране поради ниската гаранция на възвращаемост.

8. ЕТ носи неограничена имуществена отговорност с цялото си лично имущество за задълженията, възникнали по повод упражняването на търговската дейност.
АД
(Акционерно дружество)
1. Набиране на голям собствен капитал чрез привличане на неограничен брой акционери.

2. Ограничена отговорност на акционерите.

3. Акциите са лесно прехвърляеми чрез законово уреден пазар - борса.

4. Посредством продажба на акции на борсата може да се привлече безлихвен допълнителен капитал.

5. Акционерите участват косвено в дружествените дела и това улеснява вземането на решения.
1. Сложна и скъпа процедура по учредяване и регистрация.

2. Високи изисквания за публичност.

3. Сложна и с високи изисквания счетовнодна дейност.

4. Съществува сблъсък на интереси между акционерите и администрацията за преразпределение на печалбата.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Сравнителен анализ на видовете сдружения в Република България 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.