Сравнителен анализ на ТИЦ Варна и ТИЦ Велинград


Категория на документа: Икономика


УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ
КАТЕДРА " ХРАНЕНЕ И ТУРИЗЪМ"
__________________________________________________________________

Курсова работа:
Сравнение на ТИЦ - Варна и ТИЦ - Велинград

Пловдив 2013г.
Увод

Информацията в туризма е елемент на туристическия маркетинг и средство за функциониране на маркетинговата система на туристическата дестинация. Туристическите информационни центрове (ТИЦ) имат информационна функция в системата на туристическата дестинация.

Туристическите информационни центрове (ТИЦ) имат главно информационна функция в системата на туристическата дестинация. Нивото на туристическата информация е и индикатор за качеството на дестинацията и на предлагания продукт.

Традиционната роля на ТИЦ е да оперира като консултант за пътувания и туризъм. Много експерти прогнозират, че информацията в бъдеще, както и консултантските услуги, ще станат водещи дейности в туристическата индустрия.

Информационната роля на ТИЦ има за цел да представи по най-добрия начин офертите на контракторите - хотели, заведения за хранене и развлечения, туроператори и туристически агенции, фирми, качество на продукти и услуги, цени и промоции и др. В зависимост от потребностите и желанията на гостите и техните финансови възможности, ТИЦ може да направлява техния избор за подходящи туристически фирми или туристически услуги.
Характеристика на Варна

Варна е третият по големина град, заемащ площ от 205 кв.км. Разположението на града по северното крайбрежие на Черно море, както и богатите природни ресурси, го превръщат в един от най-известните курортни центрове в Европа и най-големия в черноморския регион. Едновременно с това той е пресечна точка на пътя между Средния изток и Западна Европа.

Днес безработицата във Варна е сред ниските в страната - около 2-3%. Днес във Варна живеят около 5% от населението на страната. Община Варна се намира в Североизточна България и е една от съставните общини на Област Варна. Общината има 6 населени места с общо население към 01.03.2011 г. - 343 704 жители, втора по население в България. През 2007 г. в общината живее 4,4% от население на България и 26,4% от населението на Североизточна България.

През 2004 г. в общината има 16 883 регистрирани фирми от нефинансовия сектор. Техния оборот достига 6,61 млрд. лева, а печалбата до 449 млн. лева. Те дават 6,1 % от нетните приходи от продажби в Българската икономика.Печалбите на фирмите с по-високи от тези в страната. На всеки 100 лв. оборот се печелят 7 лв., а в България по 4 лв. Тук с разположени 5,8 % дълготрайните материални активи на българската икономика.

Описание на дейността на ОТИЦ - Варна

Общински туристически информационен център- Варна се намира в централната част на града- срещу Катедралата, която е едно от най-посещаваните забележителности на черноморската ни столица. Това възлово местоположение гарантира постоянен поток от потенциални клиенти - български и чуждестранни граждани. Центърът е с много добра транспортна достъпност , туристическата супер- и инфраструктура в района също са добре развити. Ел. адрес: http://www.varnainfo.bg/. Общинският информационен център е създаден за улеснение на нарастващия брой туристи, които са решили да посетят града или да прекарат почивката си и се нуждаят от допълнителна информация за туристически услуги, атракции и културни събития в региона.

Основните цели на ОТИЦ - Варна са създаване на условия за устойчиво развитие на туризма в региона, популяризирането на културното наследство, подобряване качеството на туристическия продукт и привличане на повече посетители от страната и чужбина. Мисията на туристическия център е да стане най-доброто място за получаване на пълноценна туристическа информация в град Варна.Това се постига чрез качественото равнище на предлагането и обслужването, многофункционалната туристическа дейност, квалифицирания персонал, качеството на единичните услуги и стоки и добри ценови равнища и условия. Основните дейности на ОТИЦ-Варна включват: информиране, консултиране, резервиране, пласмент на стоки, предлагане на кореспондентскии услуги и рекламна дейност. Центърът набира, обработва и предоставя на компетентните органи статистическа и оперативна информация за състоянието на туризма на територията на общината; развива маркетингова дейност- предприемане и подпомагане на маркетингови проучвания и възможностите за разнообразяване на туристическото предлагане; осъществява връзки с обществеността - пресконференции, медийна политика. В началото фирмата се стреми да постигне стабилна позиция на пазара , а в по- далечен план целта на центъра е привличането на постоянни клиенти и партнъори и увеличаване броя на предлаганите услуги и стоки.

ОТИЦ-Варна работи шест дни в седмицата- от понеделник до събота, с работно време от 9:00-18:00, а през летния сезон от 9:00-20:00 часа. ОТИЦ е един модерен, многофункционален център за отдих на туристи и посещение от местни лица. Центърът предлага атрактивен продукт на средно статистическия български и чуждестранен турист, съобразен с европейските стандарти, новите технологии и тенденции.

Потенциални клиенти на туристически информацинен център Варна могат да бъдат всички чуждестранни и български туристи,гостите на града и гражданите на Варна, нуждаещи се от някаква информация, консултация, резервация и т.н. Потенциални посетители на центъра са хора от всяка възраст,пол, образование, националност , социална група и пр. Бюджетът на ОТИЦ-Варна се формира от Туристическия данък, размерът на който се определя от Община - Варна.

ОТИЦ- Варна предоставя информационни, консултантски, резервационни, пласментски,кореспондентски и рекламни услуги:

* информация за възможностите за туризъм в района на Варна;;
* запознаване с историята на града;
* информация за историческите, културни и природни забележителности и удобно време за тяхната посещаемост - музеи, паметници на културата, галерии и театри, църкви;
* информация и резервация на хотели, вили, хижи и други места за настаняване;
* информация и резервация на места за хранене и развлечения и други атракционни заведения;
* информация и резервация за културните събития, програмите на Варненските културни институции, предстоящите концертни прояви;
* информация за достъпните на гражданите и гостите на града туристически услуги, оферти за туризъм и от други градове в страната, както и от хотелите във Варна;
* пълна информация за туроператори и туристически агенции, агенции за недвижими имоти, транспортни фирми, застрахователни компании и др.;
* резервация на билети за различни транспортни средства, екскурзии и почивки, коли под наем;
* продажба на ТПОЦ, застраховки, сувенири, пощенски картички, атласи, пътни карти, специализирана туристическа литература, гидове за Варна, мултимедийни филми за самия град, неговата природа и история, както и филми за музеите на град Варна, пътеводители, каталози и други;
* предлагане на богат избор от туристически брошури, каталози, справочници и други полезни информационни материали;
* съдействие за провеждане и участие на национални и международни борси, изложения и други туристически събития в страната и чужбина;
* разработване на взаимно-изгодни партньорства с други регионални, национални и международни туристически органи и организации.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Сравнителен анализ на ТИЦ Варна и ТИЦ Велинград 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.