Сравнителен анализ на организационните структури на компаниите Samsung, Sony и Panasonic


Категория на документа: Икономика
КУРСОВА РАБОТА ПО ТЕОРИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО

НА ТЕМА:

"СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ СТРУКТУРИ НА КОМПАНИИТЕ SAMSUNG, SONY И PANASONIC"

Автори:

Йоана Димитрова

Специалност: СК, гр. № 3, фак. № 4482

Росица Георгиева

Специалност: СК, гр. № 3, фак. № 4474

В настоящата курсова работа ще представим сравнителен анализ организационните структури няколко водещи компании и произвоството на техника - Samsung, Sony и Panasonic. Нека започнем с анализа на Sony.

Sony Corporation е японски концерн в областта на електрониката и медиите. Основан е от Акио Морита и Масару Ибука през 1946 г. Първото име на компанията е Totsuko. Първоначално тя произвеждала котлони за варене на ориз. Тъй като това производство се оказва не от най-печелившите, скоро след това компанията се концентрира върху производството на електронни уреди за свободното време. Сони е първата японска фирма, която изписва името си на латиница - факт, който поражда доста дискусии в следвоенното японско общество. Сега тя разполага с 913 дъщерни дружества (между които и популярния телевизионенен канал AXN). Към 2010 г. фирмата има годишен оборот от над 79 милиарда долара. Една от основните задачи на всеки висш мениджър е да формира организационната структура на управление на компанията, както и своевременно да я променя, когато има такава нужда. Организационната структура на управление е едно от най-мощните средства в усилията на мениджърите организацията им да е ефективна и конкурентоспособна.

Сони създава регионална мрежа, която се състои от офиси в Северна и Южна Америка, Европа, Япония и др. Те са натоварени с упражняването на регионален контрол, за да се засили спазването на съответния режим на управление над цялата верига Сони. Служителите, които отговарят за тази дейност във всеки регион имат правомощията да издават указания, да си сътрудничат един с друг, да работят за установяване и поддържане на цялостна глобална структура.

Този вид структура се нарича дивизионна или структура на автономните бизнес единици, тъй като всяко подразделение, наречено дивизия, има съществена самостоятелност и притежава всички функции, които са му необходими, за да осъществява целите си.Тук по-конкретно се отличава географският принцип т.е обхващат се различни видове пазари или географски отдалечени региони. Създават се условия за разработване на по-добри пазарни стратегии, произтичащи от възможността да се изучи по-добре пазарът и да се отразят локалните особености и предпочитания на потребителите. За да засили още повече усилията за съответствие в световен мащаб, Сони създава екип по съвместимост, наречен Compliance Leadership Team ( основан през 2009г.), като допълнителен компонент при идентифицирането, разработването и прилагането на ключови стратегии за съответствие.Този вид структура е много удачен за фирмата, тъй като Сони се разпростира в различни държави по света. По този начин регионалните клонове облекчават проблемите, свързани с местното законодателство, обичаите, религиите и др. Структурата се прилага успешно и у нас, тъй като много търговски вериги като Метро, Кауфланд, Пикадили и др. развиват своята дейност в различни български градове.

Като всяко друго нещо, този вид структура има и своите недостатъци. Тя изисква съответното приспособяване към външната среда, и необходимостта от допълнителен персонал, който е съпровождан с допълнителни разходи.Наблюдава се ограничено персонално усъвършенстване т.е относително се намалява броя на членовете на даден отдел, и се стеснява областта на дейността.Съществува и риск от загуба на контрол от страна на ръководството, тъй като след време дивизиите могат да станат собствени организации със обособени правила и процедури, което ще попречи на цялата организация.

За да се бори с тези недостатъци, Сони създава Sony Group Compliance Hotline system, което представлява система, която играе ролята на ресурс за служителите като им позволява да докладват или да потърсят съвет за възможни нарушения на законите и вътрешните политики. Това позволява на фирмата Sony Group да реагира бързо, за да предотврати потенциалните рискове от тези възможни нарушения.

The Sony Group Compliance Hotline system е пряко свързана с главния изпълнителен директор, отговарящ за съвместимостта. Тя се управлява независимо, и абонатите, които докладват за проблеми са максимално защитени.Обажданията, резултатите от разследванията, както и актуална информация за работата на системата се докладват на висшето ръководство и на Одитния комитет. През 2011 г. Sony Group получава около 400 горещи телефонни номера, контакти, обхващащи въпроси, предимно свързани със заетостта, труда, работната среда, управлението на информацията и евентуалните конфликти на интереси. Всички получени контакти са изследвании са предприети съответните действия. В някои случаи, тези контакти са довели до преразглеждане на вътрешните процедури и укрепването или изпълнението на вътрешните правила.

За да се гарантира, че всички служители разбират важността на Sony Group, както и да се насърчи използването на вътрешната система за гореща линия (Sony Group Compliance Hotline system), висшето ръководство на Sony Group информира ръководителите и служителите относно тези теми с по-нататъшно разпространение на електронни писма, както и прилагането на онлайн класна стая за обучение.Освен това, цялото ръководство на Sony Group се задължава да представи сертификат, удостоверяващ наредбата, че целият персонал трябва да спазва действащите законови, подзаконови и вътрешни политики.

Сони не е единствената фирма, която използва дивизионната структура на управление. Има и друга голяма известна фирма, която прилага този начин на структуриране - това е Panasonic. Разликата между двете фирми е принципът, който използват. Освен географски, както беше при Сони, дивизионната структура се отличава и с продуктов принцип. Именно такъв е този на Panasonic.

Panasonic Corporation е японска мултинационална компания за електроника със седалище в Кадома (Япония). Компанията е основана през 1918 г. от Коносуке Мацушита. По време на Втората световна война, компанията управлява заводи в Япония и други части на Азия, които произвеждат електрически компоненти и устройства, като например осветителни тела, мотори и електрически ютии. Сега компанията е нараснала дотолкова, че да стане един от най-големите японски производители на електроника заедно с Sony, Toshiba, Sharp Corporation, и Canon. От 1-ви октомври 2008г. Panasonic се преименова на Panasonic Corporation. Нейн президент е Казухиро Цуга.

Използвайки продуктовият принцип, отделните дивизии се формират на основата на един или семейство продукти или услуги, които изискват подчертано различни производствени технологии или методи на маркетингова дейност.Това налага на ръководството на всяка отделна бизнес единица да се делегират обширни пълномощия за самостоятелно вземане на решения.Този вид структура ни предлага редица предимства: създават се условия за специализация при производство и реализация на конкретния продукт; облекчава се координацията м/у различните сфери на дейност; от ръководствата на продуктовите дивизии се изисква постигане на предварително формулирани цели; налице са условия за гъвкавост и бърза реакция на промените във външната среда на организацията.При евентуални възникнали проблеми между функционалните отдели те ще се решат от ръководството на подразделението, а не от централата на организацията.

Част от подразделенията на Панасоник са : глобален маркетинг отдел; маркетинг отдел, включващ електроизграждане, жилищни продажби, строителство на търговски обекти и др.; осветление; енергия; жилищни системи, както и специалната част "Околна среда", като за нея ръководството заявява, че е от изключително значение за развитието на компанията, и ще бъде център на стопанската им дейност,предлагайки комфортни еко-продукти и услуги в световен мащаб. Също така се наблюдава и линеен принцип на йерархията на властта, което обуславя наличието на линейна организационна структура. Както се вижда, компанията разделя своята дейност във функционални отдели, което дава възможност да се привлекат повече специалисти за решаване на различни въпроси, свързани с дейността на организацията.

Недостатъците на дивизионната продуктова структура са главно от нарастването на някои разходи поради дублиране на функционални отдели и специалисти.Затруднения могат да възникнат и заради наличието на т.н "центробежни сили". Те отразяват усилията на отделните подразделения да докажат, че са с най-голяма важност за компанията като цяло и изискват специално внимание от висшето ръководство.

Корпорация Samsung е основана през 1938 г. от Бюнг-Чул Лий, който започва своя бизнес в Таегу, Кореа. В началото неговият бизнес е съсредоточен главно върху търговия за износ, като продава сушена риба, зеленчуци и плодове в Манджурия и Пекин. За малко повече от десетилетие Samsung, което на корейски означава "три звезди", се сдобива със собствени мелници за брашно, машини за конфекция, свои собствени производствени и търговски дейности и в края на краищата се развива до съвременната световна корпорация със същото име. Властта в компанията се поделя между Главния изпълнителен директор и Борда на директорите.

Главен изпълнителен директор е Д-р Ох Хян Кьон, който е официално назначен за Главен изпълнителен директор на Samsung Electronics Co. от Борда на директорите на компанията на 8 юни 2012г.

Освен че поема компанията в качеството си на Главен изпълнителен директор, вицепрезидентът продължава да ръководи Device Solution Division на Samsung Electronics, който се състои от три различни дейности - Memory, System LSI и LED. Също така той ръководи и Digital Media and Communications, което обуславя наличието на линейна организационна структура, функционална организационна структура и дивизионална продуктова организационна структура.

Линейна структура тя е най-простата и най-икономичната.Всяко звено от едно и също равнище се подчинява на един и същ ръководител.Във вертикално отношение връзката се изразява във отношение ръководител подчинен. Ръководителите дават заповеди,а подчинените отговарят за изпълението им. В линейната структура същетвува строга йерархия тъй като всеки от изпълнителите е подчинен само на един ръководител,от когото получава задачи и пред когото се отчита.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Сравнителен анализ на организационните структури на компаниите Samsung, Sony и Panasonic 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.