Сравнение по индекс на глобалната конкурентоспособност на България и две други страни (с по-нисък и с по-висок индекс)


Категория на документа: ИкономикаДруга причина за голямата разлика в размера на пазара между България, Румъния и Франция е голямата разлика в брутния вътрешен продукт на страните. Докато във Франция той е над 2 трилиона долара, а в Румъния 169 милиарда, то брутният вътрешен продукт на България е едва 51 милиарда долара.

Оценка
Място в класацията от 148 страни
Франция
5.8
8
Румъния
4.4
46
България
3.9
63
Оценки на България, Франция и Румъния по показателя "Размер на пазара" , 2013-2014г. WEF
11. Развитие на бизнеса

При развитието на бизнеса България се нарежда на 106то място и изостава значително от Франция - 21во място и е след Румъния, която е на 101во място.

Франция има големи предимства при качеството на местните доставчици(17то място от 148 страни), количество на местните фирми доставчици, обхвата на маркетинга и броя на клъстерите.

За разлика от нея в България и Румъния се наблюдават сериозни изоставания в развитието на бизнеса - малко на брой клъстери, малък брой местни доставчици, лошо качество на техните услуги, малък обхват на маркетинга.

Оценка
Място в класацията от 148 страни
Франция
5.0
21
Румъния
3.6
101
България
3.6
106
Оценки на България, Франция и Румъния по показателя "Развитие на бизнеса", 2013-2014г. WEF

12. Иновации

Иновациите са едно от най-проблемните звена в българската конкурентоспособност. В сравнение със 105тото място на България, Румъния се нарежда на 97мо място, а Франция се нарежда много напред в класацията и заема 19то място.

В сравнение с Франция и Румъния, България изостава значително когато става въпрос за качеството на научно изследователските институции, сътрудничеството между университетите и индустрията, способността за иновации, наличието на учени и инженери и разходите на фирмите за иновации. През 2013год. направените разходи за наука и иновации в България и в Румъния са били едва 0,5% от БВП, докато във Франция те са били 2,3%.

Именно в иновациите Франция виждат едно възможно икономическо спасение от голямата безработица в страната. В края на юни Франция публикува доклад, наречен "Марката Франция", в който се посочват стратегии за по-добро използване на местните нематериални ресурси като научни открития, патенти и др. Идеята за доклада е на министъра на индустрията Арно Монтебор, който наскоро блокира продажбата на френския сайт Dailymotion - конкурент на YouTube, на американския гигант Yahoo.

В България също има някои позитивни промени в иновационната политика, например приемането на Национална стратегия за научни изследвания до 2020 г. Предвидено е средствата от европейските фондове за наука и изследвания за периода 2007-2013 г. да достигнат 310 млн. евро, още 292 млн. евро трябва да бъдат вложени в подкрепа на иновациите в МСП. Същевременно участието на България в рамковите програми на ЕС остава слабо. За България сериозен проблем е влошаването на качеството на човешките ресурси въобще и конкретно в наукоинтензивните области. Необходимо е сериозно подобряване на качеството на висшето образование.

Оценка
Място в класацията от 148 страни
Франция
4.7
19Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Сравнение по индекс на глобалната конкурентоспособност на България и две други страни (с по-нисък и с по-висок индекс) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.