Сравнение по индекс на глобалната конкурентоспособност на България и две други страни (с по-нисък и с по-висок индекс)


Категория на документа: Икономика


При този стълб България изпреварва Франция, но може би трябва да се каже, че това е стълбът, при който Франция има най-лоши показатели след макроикономическата среда. Във Франция главните причини за изоставането са огромната безработица през последните няколко години. Едва през август месец тази година безработицата започна да спада след 27 месеца ръст. През август броят на безработните намалява с 50 000 спрямо предходния месец и според френския статистически институт спада до 10,5%.

Като цяло останалите оценки на България са сходни с тези на Франция, например в брой на заетите жени в икононмиката, продуктивност и заплащане и др. Нужно е да се каже, че през последната година България се премества от 49то място на 61во. Намаляването на ефективността на пазара на труда в страната се дължи на много фактори като високата безработица, недостатъчното оценяване на професионалния мениджмънт, липсата на сътрудничесто между работодатели и служители При тези показатели България все пак изпреварва Франция и Румъния, но по други 2 остава много назад, а именно способността на страната да задържа младите таланти и да привлича такива от други страни. Тук се нареждаме на последните позиции и за никого не е изненада, като се има впредвид, че през последните 23 години близо 3млн. души са напуснали страната. Най-много живеещи и учащи българи има в Германия - по последни данни те са около 120хил. души като 20% от тях са женени за немци. В Германия българите съставляват и най-голямата група от чуждестранни студенти след китайците.

Оценка
Място в класацията от 148 страни
България
4,4
61
Франция
4,3
71
Румъния
4,0
110
Оценки на България, Франция и Румъния по показателя "Ефективност на пазара на труда", 2013-2014г. WEF
8. Развитие на финансовия пазар

При стълба "развитие на финансовия пазар" Франция има големи конкурентоспособни предимства в сравнение с България и Румъния, които имат сходни резултати. Франция се нарежда на 33то място, Румъния на 72ро, следвана от България на 73то.Лошите оценки на двете страни се дължат предимно на слабата достъпност на финансовите услуги, ниската сигурност и лошото обществено мнение за банките. Но и в този стълб има показател, по който България изпреварва Франция и това лесната достъпност до заеми. В последните години се появиха много фирми, които отпускат така наречените "Лесни заеми" само срещу лична карта. Но в повечето случай лихвите са безумно високи и са написани със ситен шрифт в края на договора. Не една история за измамени кредитополучатели има в медиите. Такъв е случаят тази година с жена от Пловдив, която тегли 5хил.лв. бърз кредит и сега трябва да върне 50хиляди. Схемата, по която се отпускат тези кредити се нарича "дребен шрифт". Става въпрос за клаузи в договорите за бързи кредити, които злоупотребяват с правата на гражданите. Адвокати алармират, че компаниите, предлагащи бързи кредити, обясняват в договорите условията, в това число годишната лихва и допълнителните такси. Това обаче се случва най-често на последните страници на договора и с изключително дребен шрифт. По този начин хората най-често въобще не прочитат за какво става въпрос и подписват като по този начин се обвързват да изплащат сума, надхвърляща в пъти отпуснатия кредит. Доста често лихвата на година достига 50% и в клаузите на договора са заложени цял куп допълнителни такси.

Оценка
Място в класацията от 148 страни
България
3.9
73
Франция
4.6
33
Румъния
4.0
72
Оценки на България, Франция и Румъния по показателя "Развитие на финансовия пазар", 2013-2014г. WEF
9. Технологична готовност

При технологичната готовност отново наблюдаваме изоставане на България и Румъния от Франция. Причините за това са ниската достъпност на модерните технологии за обществото и слабата им приложимост във фирмите. Но все пак е важно да се отбележе, че това е факторът, който има най-голямо значение за предвижването на България в класацията за глобална конкурентоспособност. През последната година страната се е изкачила от 52ро място до 44то. Интересно тук е да се каже, че въпреки добре развитата интернет мрежа в България, хората, които използват интернет са 55%, докато във Франция те са 83%. Франция ни изпреварва и по друг показател, който по принцип е един от благоприятните индикатори за България, но не и в сравнение с Франция. Това е количественият показател брой абонати на широколентов интернет - в България те са 17,6 на 100 души от населението и страната заема 38 място. Във Франция броят е много по-голям 37,8 на 100 души. Румъния изостава от България и по този индикатор с нейните 15,9 на 100 души.

Оценка
Място в класацията от 148 страни
Франция
5.7
17
България
4.4
44
Румъния
4.1
54
Оценки на България, Франция и Румъния по показателя "Технологична готовност", 2013-2014г. WEF
10. Размер на пазара

При стълба, отнасящ се до размера на пазара, България изостава значително от Франция и не толкова много от Румъния. Една от причините е големината на вътрешния пазар - България е близо 2 пъти по-малка от Румъния и около 4-5 пъти по-малка от Франция. Франция е една от най-големите държави в Европа - тя се нарежда на трето място по площ след Украйна и Русия.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Сравнение по индекс на глобалната конкурентоспособност на България и две други страни (с по-нисък и с по-висок индекс) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.