Сравнение по индекс на глобалната конкурентоспособност на България и две други страни (с по-нисък и с по-висок индекс)


Категория на документа: Икономика


Румъния
5.5
84
Оценки на България, Франция и Румъния по показателя "Здравеопазване и начално образование", 2013-2014г. WEF

5. Висше образование и обучение

По този показател България няма конкурентоспособни предимства и изостава значително както от Франция, така и от Румъния. Интересното тук е, че сме на дъното на класацията по качество на мениджмънт училищата, но пък имаме сравнително добро качесто на обучението по математика и природни науки. Главен проблем на страната си остава качеството на образователната система като цяло и големият брой млади хора, избиращи образованието в чужбина.

За сравнение Франция има големи конкурентоспособни предимства именно при мениджмънт обучението и при точните науки. Във Франция един средно голям град като Гренобъл или Нанси има 2-3 университета, а в Париж се намират 13 университета, които не са специализирани в конкретна област и множество по-малки силно специализирани.

Румъния от своя страна има по-ниско качество на обучението, но има по голям брой учащи се и в средното образование, и във висшето. Особено голям е броят на студентите, следващи висше образование в Букурещ.Те са повече от колкото са самите пребиваващи на същата възраст 20-24год. в региона. Наред с други причини, това може да е следствие от факта, че учащи се, които пребивават в даден регион, преминават регионалните граници, за да посещават учебно заведение в друг регион (или държава), което предлага по-привлекателен курс или обучение.

Оценка
Място в класацията от 148 страни
Франция
5,2
24
Румъния
4,4
59
България
4,3
69
Оценки на България, Франция и Румъния по показателя "Висше образование и обучение", 2013-2014г. WEF
6. Ефективност на пазара на стоки

При ефективността на пазара на стоки Франция отново изпреварва България, но затова пък страната ни има доста голяма преднина пред Румъния.

Интересно тук е да се каже, че България е една от страните с най-малко необхидими процедури за започване на бизнес. Те са 4 на брой, докато във Франция са 5, а в Румъния 6.

Но затова пък необходимите дни за започване на бизнес в България са цели 18, за сравнение с Франция, в която са 7, а в Румъния - 8. Това се дължи на лошата администрация и прекаленото забавяне в различните звена за приемане на документи.

България има и изключително висок внос на стоки от чужбина - цели 72% от БВП на страната, докато във Франция този процент е 32,4%, в Румъния - 46%.

Причините, поради които страната ни изостава от Франция и от останалите развити държави са бариерите пред търговията със стоки, ниската привлекателност на страната ни за чужди инвеститори и ниската удоволетвореност на потребителите от стоките, които закупуват.

Оценка
Място в класацията от 148 страни
Франция
4,4
45
България
4,2
81
Румъния
3,9
117
Оценки на България, Франция и Румъния по показателя "Ефективност на пазара на стоки", 2013-2014г. WEF
7. Ефективност на пазара на труда
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Сравнение по индекс на глобалната конкурентоспособност на България и две други страни (с по-нисък и с по-висок индекс) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.