Сравнение по индекс на глобалната конкурентоспособност на България и две други страни (с по-нисък и с по-висок индекс)


Категория на документа: Икономика


В сравнение с Франция и Румъния, България се нарежда на второ място по развита инфраструктура. Страната има една от най-добре развитите телекомуникационни мрежи като тук огромно предимство ни дават интернет връзките - 55% от населението използва активно интернет. Също така в България са построени и пуснати в експлоатация 622 км магистрали. За сравнение в Румъния се използват в момента около 550 км автомагистрали.

Оценка
Място в класацията от 148 страни
Франция
6,2
4
България
3,9
75
Румъния
3,3
100
Таблица 3, Оценки на България, Франция и Румъния по показателя "Инфраструктура", 2013-2014г. WEF

3. Макроикономическа среда

Най-голям принос за доброто позициониране на България в класацията има макроикономическата стабилност - тук тя заема 30-о място сред 148 държави и изпреварва Франция и Румъния. Тези благоприятни позиции са свързани с добрите показатели за управлението на държавния дълг; ниския бюджетен дефицит; нивото на националните спестявания (23,2% от БВП), ниската инфлация (2,4%) и др.

Румъния се нарежда на 47-о място, изпреварвайки Франция. Нейните предимства се дължат също както при България на високото ниво на национални спестявания (около 23% от БВП по последни данни) и относително ниския и държавен дълг.

Що се отнася до Франция, макроикономическата среда е показателят, който става причина за нейното изоставане през последните години. Проблемите се коренят в рекордния държавен дълг и големия бюджетен дефицит. Задълженията на страната са стигнали до над 90% от брутния вътрешен продукт, а за 2013-а година дългът се е увеличил с близо 5% до рекордните 1,8 трилиона евро.

Оценка
Място в класацията от 148 страни
България
5.6
30
Румъния
5.1
47
Франция
4.6
73
Оценки на България, Франция и Румъния по показателя "Макроикономическа среда", 2013-2014г. WEF
4. Здравеопазване и начално образование

При здравеопазването и началното образование отново Франция има водещи позиции. Интересно тук е да се спомене разликата в очакваната продължителност на живота. Докато във Франция тя е близо 82 години, то в България и Румъния е едва 74.

Една от възможните причини се крие именно в здравеопазването. Българските и румънските системи за здравеопазване биват често критикувани, че са белязани от корупция и липса на достатъчно медицински персонал и оборудване.

Значителното изоставане на Румъния се дължи главно на лошото качество на начално образование.

Оценка
Място в класацията от 148 страни
Франция
6.3
24
България
6.0
45Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Сравнение по индекс на глобалната конкурентоспособност на България и две други страни (с по-нисък и с по-висок индекс) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.