Сравнение по индекс на глобалната конкурентоспособност на България и две други страни (с по-нисък и с по-висок индекс)


Категория на документа: Икономика


2013 - 2014 (от 148 държави)
2012 - 2013 (от 144 държави)
2011 - 2012 (от 142 държави)
1. Франция

23
21
18
2. България
57
62
74
3. Румъния
76
78
77
Таблица 1, Индекс на конкурентоспособността във Франция, Румъния и България 2013-2014 год. и сравение с 2012-2013, 2011-2012
Нека разгледаме всеки един от измерителите на конкурентоспособността или 12те стълба, образуващи индекса на конкурентоспособност.
1. Институции

Това е стълба, при който България изостава най-сериозно. Тя се нарежда на дъното на класацията с оценка едва 3,4 от 7. Главните проблеми в този стълб са корупцията, негативните оценки на съдебната система, непрозрачността на институциите, бюрокрацията, много ниското обществено доверие в политиците (едва 2,4 от максимум оценка 7).

Редица изследвания показват колко сериозно корупцията може да засегне икономиката и обществото като цяло. Това явление ерозира доверието в публичните институции и политически процеси и пречи на нормалното функциониране на пазарите и конкуренцията. Според често цитирани оценки, всяка година ЕС губи над 120 милиарда евро заради корупция. В обществените поръчки според проучванията между 20 и 25% от стойността на публичните договори може да бъдат загубени заради корупция.

Ако корупцията представлява сериозен проблем въобще на равнище ЕС, то за България това явление продължава да оказва негативно влияние върху всички аспекти на икономиката и политиката. През годините на прехода като правило всяко едно правителство идваше на власт с обещанието да се справи с корупцията, за която основно са виновни предишните управляващи и по правило след изтичането на мандата се оказва, че няма сериозни успехи в противодействие на корупцията.

Независимо от полаганите усилия на различни равнища и постигнати някои частични резултати (например намаляване на административната корупция) , все още страната ни се оказва в дъното по този показател. Експерти, политици, дипломати редовно изтъкват, че проблемът с корупцията и особено корупцията по високите етажи на властта, недостатъчно ефективната съдебна система са големи пречки за икономическото развитие и за привличането на чуждестранни инвеститори.

При Румъния ситуацията е много сходна с България - тя се нарежда на 114 позиция с оценка по-ниска от българската с 1 стотна. Проблемите са същите - корупция, слаба съдебна система и ниско доверие.

Съвсем не е случаен фактът, че за България, (както и за Румъния) са запазва мониторинговият механизъм на ЕК поне до края на 2013 г. Също така в началото на март т.г. отново не бяхме допуснати дори за частично членство в Шенгенската зона, въпреки, че страната ни е изпълнила техническите критерии за присъединяване към нея. Основните причини за поредното отлагане, които се изтъкват, отново са проблемите, свързани с корупцията и престъпността.

Във Франция институциите са много по-добре развити и се наблюдава значително по-малка корупция. Проблемите са концентрирани в областта на високите правителствени разходи и отново недоверието към правителството.

Оценка
Място в класацията от 148 страни
Франция
4,8
31
България
3,4
107
Румъния
3,3
144
Таблица 2, Оценки на България, Франция и Румъния по показателя "Институции", 2013-2014г. WEF
2. Инфраструктура

По този показател Франция заема лидерска позиция - тя се нарежда на 4то място по развитие на конкурентоспособна инфраструктура. Страната е на второ място по качество на пътищата след Швейцария и на 4-то по качество на железопътната мрежа.
Освен при железопътният транспорт,страната има големи предимства и при въздушния транспорт, и при телекомуникациите.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Сравнение по индекс на глобалната конкурентоспособност на България и две други страни (с по-нисък и с по-висок индекс) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.