Сравнение по индекс на глобалната конкурентоспособност на България и две други страни (с по-нисък и с по-висок индекс)


Категория на документа: Икономика


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

Факултет Международна икономика и политика
Специалност Международно икономически отношения

КУРСОВА РАБОТА
НА ТЕМА
СРАВНЕНИЕ ПО ИНДЕКС НА ГЛОБАЛНАТА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА БЪЛГАРИЯ И ДВЕ ДРУГИ СТРАНИ (С ПО-НИСЪК И С ПО-ВИСОК ИНДЕКС)

Проверил: Изготвил:

Гр.София , 2013г.

Съдържание:

Увод..................................................................................................
1. Институции..................................................................................
2. Инфраструктура...........................................................................
3. Макроикономическа среда..........................................................
4. Здравеопазване и начално образование.....................................
5. Висше образование и обучение..................................................
6. Ефективност на пазара на стоки..................................................
7. Ефективност на пазара на труда..................................................
8. Развитие на финансовия пазар.....................................................
9. Технологична готовност...............................................................
10. Размер на пазара.............................................................................
11. Развитие на бизнеса.........................................................................
12. Иновации..........................................................................................
Заключение............................................................................................
Използвани източници.........................................................................

Увод

Докладът за глобалната конкурентоспособност се изготвя от Световния икономически форум (World Economic Forum, WEF), който е създаден през 1971г. от професора по икономика Клаус Швабц. Световният икономически форум е неправителствена организация със седалище в Женева, Швейцария. Фондацията се състои от 1000 компании членове, като това са компании, които имат основно влияние за развитието на световната икономика. Типичната компания-член на Световния икономически форум е международна компания с повече от 5 млн. долара оборот.

На годишната среща в Давос,Алпите се събират около 2 200 участници за общо 5 дни и присъстват на над 200 различни събития от основната програма, като различните участници взимат участие в различни събития. Темите, които се дискутират касаят глобални въпроси за човечеството като икономическото развитие, международни конфликти, бедността и състоянието на околната среда, като се търсят възможните им решения. Събитието се отразява от стотици журналисти от най-различни медии (онлайн медии, печатни издания, телевизии и други).

За да сравним конкурентоспособността на България, Франция и Румъния ще използваме именно индекса на конкурентоспособността, изготвен от Световния икономически форум. Той се състои от 12 основни стълба, разделени в 3 групи и измерващи микро и макроикономическите аспекти на конкурентоспособността. Ще се спрем на всеки стълб поотделно, но нека първо разгледаме общите характеристики на всяка една от трите държави.

От разлежданите страни населението на Франция е най-многобройно - 65,4 милиона души. След нея се нарежда Румъния с 21,4 милиона и България е на последно място с 7,3 милиона души по последни данни. Демографските проблеми обаче са общи за трите страни, тъй като във всяка една от тях се наблюдава застаряване на населението и намаляване на раждаемостта.

Франция произвежда 2,71% от световния БВП, Румъния - 0,33% и България - 0,13%. Виждайки тези данни може лесно да се добие представа коя икономика е най-конкурентоспособна. Но кои държави ще са на второ и трето място?

Индекса на конкурентоспособността включва разнообразни фактори, различни от БВП, като здравеопазване, образование и др., и България изпреварва Румъния като се нарежда на 57 място от 148 страни с оценка 4,31 от максимум 7, участващи в доклада. В сравнение с минали години България се изкачва напред и се наблюдават подобрения по редица показатели, като не трябва да се забравя и фактът, че от 142 страни, участващи в доклада през 2011, днес те са 148.

Франция се нарежда в топ 30 и заема 23 място с оценка 5,05, но през последните години се наблюдава загуба на позиции и изоставане в различни сфери. Това се дължи главно на макроикономическата нестабилност в страната и високата безработица.

Колкото до Румъния - тя заема 76 място с оценка 4,1 от максимум 7 като при нея през последната година се наблюдава напредък с 2 позиции. Въпреки това страната остава на дъното на класацията в сравнение с останалите държави-членки на ЕС - след Румъния се нареждат единствено Словакия и Гърция.

Страна
ПозицияСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Сравнение по индекс на глобалната конкурентоспособност на България и две други страни (с по-нисък и с по-висок индекс) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.