Сравнение на туристическата инфраструктура на Италия и Турция


Категория на документа: Икономика


Университет за национално и световно стопанство

Курсова работа

Сравнение на туристическата инфраструктура на Италия и Турция

Изготвил: Проверил:
Моника Петрова Кълвачева Ас. Р. Велева
група:2074
Фак. №: 12120337
Съдържание

1.Същност на туризма .......................................стр.3

2.Туристическа инфраструктура ..........................стр.3

3.Италия ........................................................стр.4

4.Най-посещаваните дестинации в Италия .............стр.4

5.Хотели,къмпинги и туристически вили в Италия ...стр.5

6.Най-скъпия хотел в Италия ..............................стр.6

7.Турция.........................................................стр.7

8.Най-посещаваните дестинации в Турция...............стр.7

9.Хотели,къмпинги и туристически вили в Турция ....стр.8

10. Най-скъпия хотел в Турция ...........................стр.10

11. Брой чуждестранни туристи и реализирани приходи
от международен туризъм..................................стр.10
12. Топ 10 държави в класацията "приходи от туризъм"
за 2008 година.................................................стр.11

13.Най-посещаваните страни в света ....................стр.12

1.Същност на туризма

Туризъм - временно пътуване и пребиваване на физически лица извън постоянното им местожителство. Стопански дейности (транспорт, хотелиерство, ресторантьорство, екскурзоводско обслужване и други), свързани с обслужването на туристи. Видове:вътрешен, международен, реактивен, лечебен, конгресен, маршрутно-познавателен, спортен, религиозен, стопански, социален, пешеходен, автомобилен, самолетен, влаков, корабен, индивидуален, групов, организиран, неорганизиран и други.

2. Туристическа инфраструктура

Туристическата инфраструктура представлява съвкупността от всички конструкции под и над земята, свързващи дадена територия с останалите места и осъществяваща интензивна дейност върху тях. Разделя се на обща и специализирана. Като цяло туристическата инфраструктура включва три основни елемента: достъп и комуникации до туристическото място; комуникации в самото туристическо място и общи елементи, без които не могат да се предоставят основните и допълнителни услуги.Към туристическата суперструктура се отнасят сградите, обзавеждането и оборудването на средствата за подслон, местата за настаняване, заведенията за хранене и развлечение, посредническите фирми и търговските обект.

3. Италия

Италия е разположена на Апенинския полуостров в Средиземно море, Паданската равнина, южните склонове на Алпите, остров Сицилия, Сардиния и други малки острови. Площта й е 301 225 км². Граничи с Франция, Швейцария, Австрия, Словения, Сан Марино.Брегова линия на държавата е 5 599 км, от които континентална - 3 301 км (Тиренско море , Адриатическо море, Йонийско море, Лигурско море) и островна - 2 298 км (Сицилия, Сардиния и други).
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Сравнение на туристическата инфраструктура на Италия и Турция 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.