Сравнение на Фридмановия и Кейнсианския модел


Категория на документа: Икономика


Сравнение между основните черти на Кейнсианския и Фридмановия модел

Преди да започна да говоря за Кейнсианския и Фридмановия модел и техните основни концепции трябва да обясня, че нито едно от тези икономически теории не е възникнало от самосебе си. Всички икономически идеи са създадени, заради потребностите на хората и най-вече на държавата. Монетаризма и Кейнсианството можем да наредим в реда на съвременните икономически науки.

В монетристкия модел всичко е подчинено на една основна цел - налагането на парите и паричната политика като решаващо и най-ефикасно средство за ръководене на пазарното стопанство. Според Фридмън три важни фактора оказват влияние върху търсенето на пари в икономиката : тоталното богатство, цената и доходът, вкусът и предпочитанията на потребителите. Според Кейнс, обаче, паричната политика не влияе върху развитието на икономиката. В неговата теория той набляга и подкрепя по-широката държавна намеса в икономиката, която от своя страна може да въздейства върху разходите за потребление чрез регулиране на лихвения процент от страна на държавната банка. Високата лихва не стимулира потреблението, а спестяванията, и обратно. От тези разсъждения стигам до извода, че обратно на кейнсианците,за монетаристите основната сила, предизвикваща краткосрочния ефект от паричната политика не е в дейността на банките, имитиращи допълнително количество пари, а в поведението на частния сектор, който в предвид ниския лихвен процент ще търси възможности да се освободи от излишните парични запаси, тъй като те се обезценяват, което ще се активизира в търсенето на стоки и услуги, и от там на производството.
Фридмън напълно отрича намесата на държавата в икономическия живот и се обявява против всякакви искания за социални реформи. Според Кейнс на свой ред, обаче, трябва да се увеличат разходите на населението за потреблението и да се увеличат инвестициите на капитала за стопанска дейност.
Според мен монетаристите атакуват остро и са недоволни от постоянното регулиране на стопанския живот.Според тях държавното присъствие в пазарната икономика поражда затруднения, които при известно опростяване на системата за организирано въздействие върху стопанския живот, биха възстановили възможностите на пазарния механизъм .Така например те продължават да оспорват Кейнстиансвото и прекалено много се доверяват и вярват, че с по-малко интервенция, пазарният механизъм е в състояние да реши всичките ни проблеми! Нещо, с което кейнсианците не са съгласни.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Сравнение на Фридмановия и Кейнсианския модел 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.