Специфика на рекламата на лекарствени продукти


Категория на документа: Икономика


МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ
Факултет по обществено здраве
Бакалавърска програма по Управление на здравните грижи

РЕФЕРАТ

По: Лекарствена политика
Тема: Специфика на рекламата на лекарствени продукти

Изготвил: Медина Демирова Проверил.............................
УЗГ- 2курс; фак.Nо: 885 / доц. Г.Петрова /

-Пловдив 2014-

СЪДЪРЖАНИЕ

1.Въведение..............................................................................................................3
2.Реклама на лекарствени продукти- същност.......................................3
3.Особености в рекламата на лекарствени продукти...........................4
4.Изисквания относно разпространението на мостри...........................5
5. Реклама на лекарства за медицински специалисти........................6
6.Медицински търговки представители......................................................7
7.Разрешителен режим за реклама на лекарствени продукти..........8
8.Източници...............................................................................................................9

Фармацевтичните продукти са част от потребителските стоки. Те са призвани да задоволят точно определени потребности при възникване на специална нужда, при специфичен набор от ситуации и с това се явяват един вид специална стока.

Съгласно класификацията на Ейбрахам Маслоу те са предназначени за задоволяване на базова потребност и имат отношение към една от най-важните за човека ценности - неговия живот и здраве. Фармацевтичните продукти са специфична потребителска стока и поради още един факт - субектът вземащ решение за покупка и употреба в много от случаите се различава от крайния потребител на продукта. Именно по тази причина тяхното производство, продажба и употреба е подложено на нормативен контрол от страна на обществото. В европейските страни с развита пазарна икономика, пазарът на фармацевтични продукти е може би с най-висока степен на нормативна регулация.

* Реклама на лекарствени продукти- същност

Реклама на лекарствени продукти е всяка форма на информация, представяне, промоция или предложения с цел да се стимулира предписването, продажбата или употребата на лекарствения продукт и включва:
1. реклама, предназначена за населението;
2. реклама, предназначена за медицинските специалисти;
3. посещение на медицински търговски представители при медицински специалисти;
4. предоставяне на мостри от лекарствени продукти;
5. спонсорство на промоционални срещи и научни конгреси, посещавани от медицински специалисти, включително и поемането на техните разноски по пътуването и престоя в съответната държава, в която се провежда мероприятието.

* Какво не се счита за реклама на лекарствени продукти?
1. Текст върху вторичната опаковка и в листовката, който е одобрен в процедурата по разрешаване за употреба;
2. Кореспонденция по повод специфичен въпрос или проблематика, свързани с даден лекарствен продукт;
3. Информационни съобщения и указания относно промени в опаковката, предупреждения за нежелани лекарствени реакции като част от общите мерки за безопасността на лекарствения продукт, търговски каталози и ценови листи, при условие че не включват данни с рекламен характер по отношение на лекарствения продукт;
4. Изявления, отнасящи се до здравето на човека или заболявания, когато те директно или индиректно не насочват към лечение, профилактика или диагностика с лекарствени продукти;
5. Провежданите от МЗ кампании по ваксиниране на населението, когато свързаните с тях материали не съдържат данни за конкретен лекарствен продукт.

* Особености в рекламата на лекарствени продукти:
> Пред населението се допуска реклама само на лекарствени продукти, които се отпускат без лекарско предписание.
> И в интернет е забранена рекламата на лекарствени продукти, които се отпускат по лекарско предписание, с изключение на рекламни кампании по ваксиниране, одобрени от компетентните органи.
> Съдържанието на рекламата трябва да съответства на данните от кратка характеристика на лекарствения продукт и да представя само посочените при разрешаването за употреба показания.
> Рекламата на лекарствения продукт трябва да насочва само към правилната му употреба, като представя обективно терапевтичните показания на лекарствения продукт, без да преувеличава възможностите за лечение, профилактика или диагностика с лекарствения продукт.
> Рекламата не трябва да съдържа подвеждаща информация.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Специфика на рекламата на лекарствени продукти 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.