Специална тактика


Категория на документа: Икономика


 Специална тактика

1 Основи на полицейската тактика
определение :
плоицейскат тактика е наука за теорията и практиката на полицейската деиност по опазване на общественния ред и продиводействие на престъпноста за охраната на стратегически и особенно важни обекти и предотвратяването на терористични действия.
полицеийска такатика в екстремални условия следва да се разбира,ораганизиране и провеждане на тактически действия при които вероятноста на използване на оръжия и взривни устроиства от извършителите на престъпления може да доведе до смърт или наранявания , установяването на контрол над ситуацията най често бива чрез намеса от страна на служителите на реда , намесата на служителите се характери зира с 3 основни фактора:
1 тактическо мислене - наблюдение,оценка,решение и действие (НОРД) - наблюдението има за цел събиране на информация за обекта на въздействие събраната информация се оценява на базата на оценката се взема решение което трябва да позволи провеждането на оптимални тактически действия.

2 физическо въздействие - прилагане на сила помощни средства технически средства и оръжие във съчетание със тактически процедури способи и приоми.

3 психическо въздействие - има за цел водене на преговори за намаляване на съпротивата,разкриване на мотивацията,освобождаване на заложниците и отклоняване на вниманието на престъпниците. Всяка рискова ситуация във тактическите действия трябва да се разглежда като множество от заплахи поставянето под контрол на рисковата ситуация означава

- задълбочена оценка на всяка една от заплахите оценката на заплахите включва определянето на :

- опасните зони ( проблемни зони) - обект със конкретни размери форма и време на существуване и се определя от това как и по какъв начим може да предизвика нараняване или смърт на служителите или на други учасници в опасната зона.

- зоните на отговорност

- пресечната точка

- зона на отговорност - опасна зона върху която се осъществява физически визоален и огневи контрол . зонина отговорност биват индивидуални , екипни,групови,отрядни и операционни.
пресечна точка означава момента във който потенциалната заплаха се е превърнала в реалност. Оценката на заплахата е задължителна мисловна дейност на служителите във зависимост от броя на служителите осъществяващи тактически действия различаваме тактика на индивидуалните и екипни действия и тактика на колективните деиствия . при осъществяването на тактически действия служители те се придържат към спазването на следните принципи:
1 - законност
2 - активност
3 - съгласуваност
4 - взаимодействие
5 - внезапност
6 - оперативност
7 - маневреност
8 - превантивност

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Специална тактика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.