Специализирани видове туризъм


Категория на документа: Икономика


45 тема
Специализирани видове туризъм.Възникване,дефиниране,характеристика,особености, дестинации на винения туризъм.

Понятието "винен туризъм" се появява в началото на 90те на ХХ век, когато производители от Австралия и Калифорния виждат възможността да развият този бизнес. Виненият туризъм е специфичен продукт, съчетаващ пътуване с цел пиене на вино с нещо друго като култура, история, красива природа и добра кухня. Най-често тези неща вървят заедно, за да превърнат пътуването в едно пълноценно винено изживяване. Проофилът на клиентелата също е специфичен. Те са най-често образовани, интелигентни, платежоспособни, на средна възраст хора. Те се опитват да опознаят страната или региона чрез вкуса на виното. Стара римска поговорка гласи : с цел да се опознае една нация, човек трябва да седне на масата й, да вкуси нейната храна и да опита нейното вино, за да се разбере каква е.

За да имаме винен туризъм, трябва да са налице поне следните четири условия:

> Привлекателен туристически ресурс в достатъчно количество - интересни лозарски стопанства, винарски изби, винарски продукти, лозаро-винарски събития и преживявания.

> Уютна и сигурна материално-техническа база, опосредстваща ползването на туристическия ресурс от туристите - пътища до лозовите масиви, дегустационни зали, демонстрационни зали, заведения за хранене, средства за пребиваване и др.

> Организационна туристическа дейност и предлагане: организиране и предлагане на услуги за информация, дегустация на вина, анимация, изхранване, нощуване и др. от страна на стопаните на лозарските стопанства и винарските изби; производствено-посредническа дейност от страна на туроператори и турагенти за организиране и предлагане на винарски пътувания и посещения.

> Потребности и мотивация от страна на туристите за участие във винен туризъм Развитието на винен туризъм не може да бъде пълноценно както без интересна и богата лозаро-винарска история на страната, така и без интересна съвременна лозаро-винарска практика.

В историческо отношение България може да разчита повече на винарски митове, легенди и разкрасени случки, отколкото на възможни за доказване и показване исторически факти и традиции.
Определение за винен туризъм

Понятието винен туризъм става все по-често използвано и налагано. За дефинирането му има много начини и автори. Но какво съдържа в себе си това понятие, какво се крие в действителност зад тези две прости думи? Виненият туризъм е сравнително ново, но вече утвърдено в съвременната лексика понятие. Същността на винен туризъм са лозето, гроздето и неговите спиртни напитки и продукти. Това предполага пътуването и пребиваването при него, да се обвържат с желания и потребности, удовлетворени именно посредством тези продукти. Самият термин винен туризъм обединява по-преките и интегрирани значения на виното и туризма.
Виненият туризъм в най-общ смисъл се определя като вид туризъм, чиято цел е или включва дегустация, консумация или покупка на вино, по правило в близост до или от самия винопроизводител; обхваща и посещения на винарни/ винарски изби, лозови масиви или ресторанти, които предлагат уникални реколти грозде и вино, както и вино, както и винени турове и пътувания по повод на фестивали на виното и други подобни специални събития. (доц. Д-р М. Нешков, ХоРеМаг 9/2009)

Виненият туризъм е специализиаран туризъм, а обиколката на лозята и избите позволява да се опознаят и другите съкровища на страната - свидетелства на историята, културата, цивилизацията, археологически паметници, природни чудеса. За да се нарече дадено пътуване винен туризъм, е необходимо то да има именно такъв фокус - запознаване с традицията на винопроизводството. Виното е в центъра и е единствената цел на пътуването. А то от своя страна цели да покаже богатството и уникалността на вината в отделен регион или цяла страна. Туристическите маршрути изследват винарски райони, представят се и се опитват специфични вина. Цел на посещение на туристите е не само дегустация на вино, но и разглеждане на лозови масиви, участие в прибиране на гроздето, запознаване с производствено-технологичния процес (традиционни и нови технологии), покупка на вино и др. Водещият мотив в повечето случаи на посещение е дегустация и консумация на вино. (списание "Хранителна индустрия и търговия").

Винения туризъм е специфичен продукт, той съчетава пътуване, чиято водеща цел е пиенето на вино, с нещо друго- култура, история, красива природа и добра кухня. Най-често тези неща вървят заедно, за да родят едно пълноценно винено изживяване.

При винения туризъм има съчетаване между удоволствието от вкуса на виното и удоволствието от пътуването. Винения туризъм заплита интересите на производители, търговци, земеделци, ресторантьори, туристически агенции, хотелиери, рекламисти, журналисти и др.съпътствуващи дейности. Всичко това прави винения туризъм изключително перспективен бизнес.

Виненият туризъм безспорно е свързан с консумирането на вино - това е основното занимание. За да се нарече дадено пътуване винен туризъм, е необходимо то да има именно такъв фокус - запознаване с традицията на винопроизводството. Виното е в центъра и е единствената цел на пътуването. А то от своя страна цели да покаже богатството и уникалността на вината в отделен регион или цяла страна. Туристическите маршрути изследват винарски райони, представят се и се опитват специфични вина. Групите се придружават от енолог или специалист дегустатор. Това, което се случва, не е просто поредица от дегустации, а пълно изживяване и опознаване на региона. Отделя се значително време във всяка изба или завод, където се опитват различни вина. Дегустацията включва запознаване с историята на избата, нейните собственици, региона с неговите климатични и почвени характеристики, уникални сортове и технологията.

Не само заради добрите вина, но също заради своята история, която е тясно свързана с европейската история на виното, България може да се превърне в една от най- атрактивните дестинации в бранша.

В основата на същностната характеристика на винения туризъм се поставя смисъла на термина " винен ", а оттам и определението винен туризъм. По широкото тълкуване показва че този термин е в основата на лозаро-винарския цикъл - " лозарство- първично винопроизводство- вторично винопроизводство - дистрибуция - консумация на вино ". Цел на посещение на туристите е не само дегустация на вино, но и разглеждане на лозови масиви, участие в прибиране на гроздето, запознаване с производствено-технологичния процес (традиционни и нови технологии) , покупка на вино и др. Водещият мотив в по-вечето случай на посещение е дегустация и консумация на вино.

Терминът енотуризъм или винен туризъм се появява в началото на 90 те год. на миналия век.Началото на включването на винарни в туристически маршрути започва в традиционно развити лозаро-винарски страни в Европа, като Франция, Италия, Испания и др. Те са част от туристическите маршрути и по-скоро интересът е от страна на туристите, а винопроизводителите са ги използвали най-вече за реклама на техните продукти и преди всичко на виното.

От началото на 90 те год. все по-вече винарски страни, региони и туроператори предлагат винения туризъм, като специфичен продукт, интересът към който все по-вече нараства.Интересът към винения туризъм е свързан с възможност за запознаване с традициите във винопроизводството, а също така с различните обичаи при прибиране на гроздето и неговата преработка.

Посещението на винарни, лозови масиви се съчетава с атрактивни природни обекти, традиции, обичаи, фолклор, кухня, етнографски и архитектурни забележителности , фестивали и др. Пребиваването във винарни " оформя " предлагания туристически продукт. В тези райони виното и всичко свързано с него е част от историята, културата, гастрономията на местните общности. Туристите спомагат да се съхранят и доразвият тези обичай и традиции в регионите.

Процесите на съчетаване на винарството с туризма започват да се развиват много динамично в страните с развито лозарство и винарство известни като " Новия свят " - Австралия, Нова Зенландия, Чили, Аржентина и др.

Основни производствени структури в тези страни са малки и средни винарни, които реализарат своята продукция освен в търговските вериги , и чрез организация на венени турове. По този начин те успяват да увеличат директните си продажби ( cellar door sales ). В Австралия по този начин се реализира около 35 % от продукцията на винарните, а годишният оборот от винен туризъм се изчислява на около 3,6 млд. щатски долара. Изследвания в Австралия показват,че главните мотиви за участие във винени маршрути са свързани с фактори като :
* Интерес към виното (дегустация, пиене, покупка);
* Събития и традиции свързани с винопроизводството
* Посещения със запознанства
* Желание за посещение на селски територии, в това число и места където може да се пие вино
* Желание за срещи с производители на вино
* Стремеж към разширяване на познанията за виното, неговото производство и др.
* Желание за запознаване с местната кухня, организацията на събития свързани с лозарството и винарството;
* Желание за посещение на други туристически обекти и търсене на нови форми на туристически пътешествия
В Европа виненият туризъм е особено популярен в страни с високо развита култура на производство и потребление на вино - Южна Европа, Германия, но в последните години той става все по популярен и страни като Великобритания, Нидерландия и др.Все по-вече нараства влиянието на винения туризъм в регионалното и местно развитие. Развитието на туризма в най-голяма степен се дължи на наличие на туристически ресурси природни и антропогенни. Виното е един от малкото продукти които имат названия, свързани пряко с географският им произход. Съществува пряка връзка между районите на отглеждане на лозя и производство на вино и развитието на винения туризъм. Виненият туризъм влияе върху развитието на местното стопанство, стимулира традициите свързани с производството на вина, търговията и потреблението.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Специализирани видове туризъм 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.