Софтуер за анализ на времеви редове


Категория на документа: Икономика
Курсова работа По
Софтуер за анализ на времеви редове

Изготвил: Проверил:
Евелина Миладинова Проф.В.Гоев
Ф.н. 288110
Спец.: Статистика и иконометрия

Съдържание

Първа задача: Трендови модел на времеви ред, съдържащ тренд и случаен компонент. Прогноза по него-стр.3

Втора задача: Сезонна декомпозиция на времеви ред, съдържащ сезонен компонент. Прогноза по него-стр.11

Трета задача: Експоненциално изглаждане на Холт. Прогноза по него стр.17

Четварта задача: Експоненциално изглаждане на Уинтърс. Прогноза по него -стр20.

Пета задача: Арима модел без сезонен компонент. Прогноза по него стр.24

Шеста задача: Арима модел със сезонен компонент. Прогноза по него стр.28

Задача 1. Трендови модели за времеви ред,съдържащ тренд и случаен компонент и прогноза по него

Установяването на наличието или отсъствието на тенденция на развитие в даден изследван динамичен ред се осъществява със съответните критерии:ранговите коефициенти на Кенда и Спирман и коефициента на автокорелация от първи порядък.

Разглеждаме данните от НСИ за общите разходи средно на домакинство за периода 1999-2012 година. Изходните данни са следните:

Общ разход Години
3820 1999
4018 2000
4043 2001

4556 2002

4861 2003

5332 2004

5736 2005

6460 2006

7776 2007

8734 2008

9060 2009
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Софтуер за анализ на времеви редове 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.