Социално-икономически предпоставки за туристическата анимация


Категория на документа: Икономика


2. Социално икономически предпоставки за туристическата анимция

2.1 Туризма - алтернатива на ежедневието
Определящи фактори:
- туристите са предимно градски жители и в частност жители на по-големите градове
- повечето туристи са представители на средните социални слоеве
- туристическите потребности са формирани в условия на силна индустриализация, а за по-младото поколение - живот в постиндустриално и информационно общество
* В ежедневието на по-голямата част от работоспособното население се изпълняват еднообразни и повтарящи се действия.Работата с технически средства изисква по-голямо внимание,допълнително натоварване и напрежнение. Увеличава се психическата умора, която се преодалява по-бавно от физическата. Това обяснява нарастващото търсене на туризъм с активни спортове - пешеходен туризъм. Туриста иска да промени монотонния ритъм на ежедневието.
* Друг основен фактор е урбанизацията. Има редица положителни и отрицателни последствия. Процесът е свързан с по-дълбоко структурно преобразуване на нови системи на индустрия,транспорт,жилищно строителство, на основата на разпространението на градския начин на живот. Главните фактори,които принуждават хората да се насочват извън удобствата на града са следните:
- по-голяма плътност на насалението
- по-напрегнатия ритъм на живот
- недостатъчния чист въздух
- продължително пътуване до месторабота
- трудности при снабдяването с пресни продукти
* Анонимно градско съществуване - води до потребност от изява на личността, създаване на възможностда бъде забелязана.При масовия туризъм,особено в големите хотели,тази потребност трудно се задоволява и е една от причините за търсенето на малки заведения и частни квартири. Ограниченото ежедневно свободно време лишава градския жител от възможността да се отдава на любимото си занимание. Той предоставя най-често това на годишния си отпуск, по време на който чрез специализирани хоби-пътувания обогатява познанията си.

2.2 Свободното време - фактор за нарастналия интерес към анимацията :
В понятието свободно време гърците са включвали отдиха,безделието, учението и разговорите. Според Аристотел свободното време е краят на труда. Според Джордано Бруно отдиха е само временно прекъсване на труда, за възстановяване на силите.
Съвременните концепции за свободното време се основават на това,че то не е второстепенен,а централен продукт на съвременната цивилизация.Заедно с нарастването на личните доходи увеличаването на свободното време предстои да се превърне във фундаментална перспектива на мнозинството от хора.
От това следва ,че ваканцията има следните функции:
- отмора
- развлечение - стремеж към откъсване от ежедневието, смяна на обстановката,на ритъма, на стила на живот

2.3 Очаквания на туристите за съдействие в организацията на почивката
Туристическите предприятия носят голяма отговорност спрямо туристите,тъй като те са несигурни консуматори.Имат много очаквания, но не и точна представа за това какво искат. Следователно лесно могат да бъдат повлияни.Благодарни са за помощта, съветите и предложенията ,които имсе дават и разчитат на тях. Хотелите поемат отговорността към тях не само заради влиянието,което упражняват, но и защото се договарят с най-ценното на хората - тяхното свободно време.
Много туристи се оказват самотни в своята нова среда. Анимацията е тази,която може да помогне за преодоляване на пречките и затрудненията.
Помощта на аниматорите в организацията на почивката е в две направления:
- анимацията като помощ, за установяване на контакти с другите туристи
- анимацията като помощ за установяване на контакт с местното население.

2.4 Критериите за качество - ориентир в предлагането на анимационни прояви
Безспорен критерий за качеството на ваканцията е организацията на свободното време.Организационните изисквания за анимационните прояви са продиктувани от стремежът за "ухажване" на туриста.
Маркетинговата теория изисква предлагането на анимационни програми съобразно интересите на конкретната категория туристи,по възраст, пол, национална принадлежност и други характеристики.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Социално-икономически предпоставки за туристическата анимация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.