Социални мрежи в туризма


Категория на документа: Икономика


 ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ"

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

КУРСОВА РАБОТА НА ТЕМА:

Приложение на социалните мрежи в туризма

Изготвил: Проверил:

гр. Благоевград, 2012г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Увод ............................................................................................................... стр. 3

Експозиция .................................................................................................... стр. 4

Заключение ................................................................................................. стр. 16

Литература .................................................................................................. стр. 18

УВОД

Какво предизвиква клиента да закупи даден продукт, услуга или дейност? Когато той посети Вашия сайт или прочете печатните материали, които са пуснати на пазара, кое е това нещо, което го кара да предпочете вашата компания, вместо тази на конкурента? Значението на добре програмирания рекламен материал, независимо дали той е онлайн или офлайн, както и нивото на интеграция и синергия между тях не може да се оспори. Въпреки това най-важно е съдържанието. Какво казва съдържанието на вашите потенциални клиенти? Дали това е маркетингов текст, насочен към поведението и езика на целеви групи на пазара, на които се опитва да служи?

Глобализационните процеси и бързите промени на потребителските нужди са предизвикали увеличаването на информацията, която организациите могат да анализират за да има конкурентноспособност между тях. Дигиталните технологии вече силно влияят на живота ни, тъй като все повече хора използват Интернет, за да бъдат информирани и приспособими към външната среда. един важен аспект, който прави Интернет интересен и полезен е, че той представя текстовете и изображенията с достатъчно информация, която може да презентира качествено даден продукт или услуга пред потребителя. Това може да стане по такъв начин, какъвто друга медия не би могла да постигне.

Уеб културата направи революция и като резултат, ние вече могат да споделят информация чрез системи като Web 2.0. Това представлява интерактивна среда на споделяне на информация с обратна връзка, която не е съществувала преди. Социалните мрежи са резултат от прилагането на околната среда на Web 2.0 и социалните медии са се появили като инструмент за бизнес на работното място.

В туризма, потребителите използват социалните медии преди да направят някакви планове за почивка или да закупят туристически продукти или услуги. От друга страна, производителите, с цел да се знае точното ниво и състоянието на качеството на продуктите и услугите, които те произвеждат, използват социални медийни инструменти, така че да подобрят позицията си и да получат конкурентно предимство. Целта на тази част от работата е да представи, анализира и да се обсъди ролята и влиянието на социалните медии в сектора на туризма и хотелиерството и как те могат да бъдат използвани с цел да донесе подобрения на пазара на туризма.

Първо, нека се обърнем към дефиницията и характера на социалните медии. На второ място ще анализираме тяхното използване от потребителите и производителите на туристически продукт и услуги. На трето място, ще бъдат дадени примери за успешни кампании и организации, които вече използват социалните медии. И на последно място, ще бъдат направени предложенияза развитие на основните бизнес възможности в рамкитена туристическата индустрия чрез социалните мрежи.

Нека да започнем с това, че социалните медии са определени като "онлайн приложения, платформи и носители, които имат за цел да улесни взаимодействието, сътрудничеството и споделянето на съдържание" (Universal McCann в Caputo 2009 г., стр. 28).

Според друга дефиниция, предоставена от Уорд: "социален софтуер и социалните медии са две различни имена, които са дадени на софтуер, предназначени да сближи хората и насърчаване на неформална комуникация и сътрудничество" (2006, стр. 237).

Каплан и Haeniein твърдят, че социалните медии са "една голяма група от интернет - базирани приложения, които са изградени върху идеологическите и технологичните основи на Web 2.0, които позволяват създаването и обмена на потребителски генерирано съдържание и помага на потребителите да споделят мнения, идеи, опит и перспективи "(2009, стр. 563).

Общия аспект от горните определения е, че социалните медии включват интерактивна комуникация и споделяне на идеи. Основни примери за социални медии са: форуми, рейтинги, ревюта, социални мрежови сайтове, микро-сайтове, блоговете, чушките и видео отливки и сайтове за споделяне на снимки (фирмата за връзки с обществеността и маркетинг (2009 г.)).

Социалните медии имат специфични характеристики, които ги различават от другите видове медии. За да направим нещата по-конкретени, социалните медии могат да приемат много форми, от оформяне и създаването на съдържание общности (например YouTube) към сайтове на социални мрежи или блогове (например Facebook) и съвместни проекти като Уикипедия (Каплан и Хайнлайн 2009 г.).

Социалните медии предлагат идеалното поле за изява за разработване на перфектната платформа, за споделяне и насърчаване на бизнеса и туристическия продукт чрез използването на интерактивните среди. Картинните сайтове като Flickr и видео сайтове като YouTube са част от електронните страници, които често се използват. Въпреки че не се разглеждат като чисто социален медиен инструмент, тези сайтове са се развили през последните години и имат интерактивни и комуникационни възможности, които са благоприятни за социалните мрежи. Също така може да се каже, че те дават първите стъпки на социалните мрежи.

Виртуалните светове, които са проектирани от социалните медии позволяват на потребителите да взаимодействат с други хора по едно и също време, като споделят, напълно персонализирана информация във виртуална среда (Kaplan и Хайнлайн 2009 г.). Социалните медии изграждат онлайн взаимоотношения, посредством потребителски - генерирано съдържание, както и чрез добавяне на стойност към продуктите и услугите (фирмата на "Връзки с обществеността и маркетинг 2009).

Приложенията за социални медии са се превърнали в целенасочени и разходно-ефективни маркетингови инструменти, които компаниите използват, за да идентифицират и анализират разговори на потребителите онлайн (Brooks 2009). След това, организациите използват обратна връзка, за да трансформират информацията в данни с помощта на насочени двигатели, за да увеличат ефективните комуникации и да разработят продукти и услуги, които според потребителите биха отговорили на нуждите на и желания им(Brooks 2009).

Нека да видим каква информационна статистиката получихме за използването и прилагането на социалните медии от физически лица и компании от цял ​​свят:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Социални мрежи в туризма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.