Социална работа с лица, жертви на насилие


Категория на документа: Икономика


 Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Педагогически факултет

Понятие за резилианс

Дисциплина: Социална работа с лица, жертви на насилие
Специалност................................Социални дейности
Образователно-квалификационна степен........ бакалавър
Форма на обучение......................................редовно
Курс на обучение......................................3-ти курс

Изготвил: Преподавател:
Дунка Барева Гл. ас. д-р Стойка Калчева
Фак. №

Какво е резилианс?
Думата "resilience" характеризира устойчивостта на удар, т.е. отнася се до физиката на телата. В английския език този термин още отразява силата на тялото, устойчивостта на характера. Думата има латински произход и произхожда от глагола "resilio", който означава скачам назад, подскачам, избликвам. Думата придобива по-различен смисъл в психологията, а именно тя не се ограничава само в устойчивостта, а носи и един динамичен нюанс, означаващ, че травмираният индивид се възобновява (т.е. започва отново) и (отново) се изгражда.
Едно прагматично определение: Резилианс - това е способността на даден индивид или социална система (което подчертава, че това е характеристика не само на отделната личност, но и на обществото като цяло) да се развива и израства в много трудни условия. Една подобна способност предполага предпазване и защита, изграждане и планиране в перспектива. Тази способност се създава на процесно ниво през целия живот във взаимодействието между индивида (социалната среда) и неговото обкръжение. Следователно тази способност се променя в зависимост от конкретните условия и в зависимост от етапите на живота. Тя никога не е абсолютна. Никога нищо не е спечелено докрай, никога нищо не е загубено изцяло: в това именно са реализмът и надеждата на резилианса.
Резилианс - способността за преодоляване на трудности
или "оцеляване чрез изпитания".
С него професионалистите от помагащите професии обозначават капацитета на човека да се възстановява след травматично преживяване. На български език преводът на термина е "съпротивителни сили" или "устойчивост", но "резилианс" е по-популярната дума.
Резилиансът включва- развитие, съпротивителна сила и преодоляване на трудности.
• Резилиансът е дългосрочен процес, житейски път.
Наличието на трудност може да е това, което предизвиква развитието.Затова фразата"изправен пред трудностите"е по-подходяща да опише резилианса,в сравнение с"въпреки трудностите".
Дете, което проявява резилианс се справя с трудности по-добре,отколкото би могло да се очаква.
Резилиансът е процес на взаимодействие със средата,а не вродено качество.
За да се развие процес на резилианс, са необходими повече положителни качества и ресурси, които се използват активно.
Резилиансът е както индивидуален, така и групов процес.
Резилиансът не е безусловен процес, а зависи от обстоятелствата,от момента,от човека
Резилиансът се гради по специфичен начин, в зависимост от конкретните условия и съобразно всеки отделен случай. Това не е нова техника, даваща възможност за общо въздействие, но прави възможно преосмислянето на някои начини за въздействие,
kато също подсказва нови такива. Първоначално в процеса на работа се наблюдава промяна на виждането за действителността- един поглед, който търси със страст, с ум и търпение онези елементи, които биха помогнали за изграждането на един нов живот, а също така ресурсите на личността и на тези, които я обкръжават, както и начина за тяхното мобилизиране
Целта е да се предложи един иновативен подход към проблема, една различна насока, в която да се търсят възможни решения, да се подскаже дори различен начин за разглеждане на неразрешими проблеми

Резилиансът у хората - способността да посрещнеш ударите на живота и не просто да оцеляваш, а да се развиваш и вървиш напред. Някои деца, израснали при на пръв поглед еднакви обстоятелства, се превръщат в наркомани, престъпници или стават жертва на психически заболявания, а други се справят добре, постигат успехи в работните, социалните и емоционалните си отношения и живота като цяло. Такива деца се наричат "притежаващи резилианс".

Дефиниции вече са давани много, но важното е това понятие да се превърне в реалност, в нещо, което всеки човек може да види, почувства и разбере:
* Представете си бамбука: висок, красив, силен, не твърд, но гъвкав и способен да устоява на силни ветрове, дъжд и всякакви стихии. Вроден резилианс.
* Прочут спортист, който преживява злополука и остава в инвалидна количка и който се завръща като шампион сред хората с увреждания. Резилианс.
Резилиансът е индивидуален капацитет на човека да мобилизира съпротивителните си сили и не само да не понесе пораженията от трудните ситуации, но и да се развива.
Има много случаи, в които деца и възрастни се сблъскват и превъзмогват несгодите в живота си, въпреки че обстоятелствата не предполагат тяхното справяне с тези несгоди.
С помощта на модела АЗ ИМАМ, АЗ СЪМ, АЗ МОГА, се вижда какво може да се направи, за да се стимулира резилианса и да се преодолее проблемната ситуация
Какво се извлича от всеки един от трите модела, може да се опише както следва:
АЗ ИМАМ
- Хора около мен, на които вярвам и които ме обичат безусловно.
- Хора, които ми поставят граници, за да знам кога да спра преди да е станало опасно.
- Хора, които ми показват да върша нещата правилно, по начина, по който те ги правят.
- Хора, които искат да се науча сам да върша определени неща.
- Хора, които ми помагат, когато съм болен, в беда или трябва да науча нещо.

АЗ ИМАМ факторите съдържат външната подкрепа и ресурсите, които подпомагат резилианса. Преди детето да осъзнае кое е то(АЗ СЪМ) и какво може да прави(АЗ МОГА), то има нужда от външна подкрепа и ресурси, за да може да развие усещането за сигурност и безопасност, които са в ядрото на израстването на резилиансаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Социална работа с лица, жертви на насилие 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.