Социална политика на Великобритания


Категория на документа: Икономика


Ако сте претърпели трудова злополука, следва веднага да уведомите вашия работодател или някой друг компетентен орган, дори и злополуката в този момент да не е изглеждала сериозна.Във Великобритания трябва да заявите обезщетение, като попълните формуляр, достъпен във вашия местен офис на JobcentrePlus. В Северна Ирландия заявления трябва да се отправят към Клона за производствени злополуки на Агенцията за социална сигурност, CastleCourt, Royal Avenue, Belfast BT1 1SD.

2.7. Семейни обезщетения
1) Кога имате право на семейни обезщетения?
* Обезщетения за деца
Обезщетението за деца е парично обезщетение, платимо, ако сте отговорни за едно или повече деца на възраст под 16 години или на възраст до 20 години, ако детето провежда редовен цикъл на образование или одобрен неплатен стаж.
* Данъчен кредит за деца
Това е свързано с дохода плащане в подкрепа на семейства с деца. Можете да го заявите, ако вие или вашият партньор сте отговорни за едно или повече деца на възраст под 16 години или до 20 години, които обичайно живеят с вас, или ако детето провежда редовен цикъл на образование или одобрен неплатен стаж.
2) Какво е покритието?
Има два различни размера обезщетение за деца, като по-високият размер е за вашето най-голямо (или единствено) дете.
▪ 20,30 GBP (25 €) за най-голямото дете; и
▪ 13,40 GBP (17 €)на седмица за всяко следващо дете.
3) Как се осъществява достъпът до семейни обезщетения?
Заявления за обезщетениe за деца и данъчен кредит за деца се подават в службата за обезщетения за деца към Кралската служба за приходи и митници, като по възможност се прилагат актовете за раждане на децата. Формуляри за заявление могат да бъдат получени от службата за обезщетения за деца към Кралската служба за приходи и митници или от горещата линия за обезщетениe за деца.
2.8. Обезщетения за безработица
1) Кога имате право на обезщетения за безработица?
* Помощ за търсещи работа
За да получавате основаната на вноски помощ за търсещите работа, трябва да отговаряте на две условия за национално осигуряване:
* първо, трябва да сте плащали вноски от клас 1 върху доходи, равни най-малко на 26-кратния размер на минималния доход през една от двете приложими данъчни години, на които се основава вашето заявление. По отношение на това условие не се вземат предвид кредитите.
* Второ, трябва да сте плащали или да са ви кредитирани вноски от клас 1 върху доходи, равни най-малко на 50-кратния размер на минималния доход през двете приложими данъчни години, на които се основава вашето заявление. По отношение на това условие кредитите се вземат предвид.

2) Какво е покритието?
Основаната на вноски помощ за търсещите работа се плаща до 182 дни, ако сте безработни, работоспособни и на разположение за започване на работа, и ако активно търсите работа.
Максималните седмични ставки са:

Възраст


Размер
Възраст 16-24 години
56,25 GBP (70 €)
Възраст 25 и повече години
71 GBP (88 €)

3) Как се осъществява достъпът до обезщетения за безработица?
Ако станете безработни, трябва незабавно да заявите помощ за търсещите работа в местния център за работа към офиса на JobcentrePlus във Великобритания или, в Северна Ирландия, в местната служба за работа и обезщетения/служба за социална сигурност.

3. Социални последствия от кризата върху заетостта и доходите

3.1. Динамика на безработицата за периода 2005-2012г.
Няколко месеца след началото на финансовата криза през 2008г., безработицата във Великобритания рязко започва да се покачва. В самото начало на финансовата криза безработицата е 5%, което се равнява на 1,6 милиона души. До края на 2009г. безработицата достига най-високото си ниво от 1950г. насам - 8% или 2,5 млн. души. До края на 2011г. се покачва до 2,7млн. безработни. В момента безработните са около 7,7% или 2,4 млн. души. Като се наблюдава тенденция на бавен спад на безработицата.
Виж приложение 1.

3.2. Регионални особености на равнището на безработица
По последни данни регионът с най-висока безработица във Великобритания е Североизточния регион, където безработицата е 10,3%. Като той е следван от западно-централните части, където безработицата е 9,4%, и Йоркшир и Хъмбър, където тя е 8,8%. Статистиката показа, че региона с най-нисък процент на безработица е източната част на Англия - 5,9%. Регионите с най-голям спад на безработицата спрямо предходния период са Източна Англия и западно-централните части, където безработицата е намаляла, съответно със 0,7 и 0,4 процентни пункта.
Виж приложение 2.

Най-висок процент на безработни домакинства за 2012г. е отчетен в Глазгоу, където 30,2 % от хората са безработни. След него се нарежда Ливърпул, където процента на безработица е 28,7%. В периода от 2004 до 2012г. тези два града винаги са били на челните места, що се отнася до безработицата. Виж приложение 3.

3.3 Групи от работната сила, при които се очертават относително високи равнища на безработица
Младежите между 16 и 24 годиниСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Социална политика на Великобритания 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.