Социална политика на Великобритания


Категория на документа: Икономика


За първите седем дни от болестта работодателят не може да изисква да представите медицинско свидетелство, че сте болни. Ако сте болни повече от седем дни, вашият работодател може да поиска медицинско свидетелство, за да оправдае плащането на законово установено обезщетение за отпуск по болест. Право на работодателя е да реши дали сте неработоспособни.

2.3. Обезщетения за майчинство и бащинство
1) Обезщетения за отпуск по майчинство
Жените имат право да получават обезщетение за отпуск по майчинство от своя работодател. То е платимо за период до 39 седмици, започващ най-рано 11 седмици преди очакваната седмица на раждане. Можете да изберете кога да спрете работа, но вашият законово установен отпуск по майчинство може да започне най-късно на деня след раждането на бебето. За да отговаряте на условията, трябва да сте работили за същия работодател без прекъсване 26 седмици
2) Обезщетение за майчинство
Обезщетение за майчинство можете да получите единствено ако не можете да получите законово установеното обезщетение за отпуск по майчинство, ако сте били заети или самостоятелно заети и сте имали среден доход, най-малко равен на прага за обезщетение за майчинство, приложим в началото на вашия контролен период.
Прагът за обезщетение за майчинство е 30 GBP (37 €) на седмица, така че вие трябва да печелите средно най-малко 30 GBP (37 €) на седмица. Ако отговаряте на правилото за заетост и правилото за доходи, ще имате право на обезщетение за майчинство за максимум 39 седмици.
3) Обикновено законово установено обезщетение за гледане на малко дете от бащата
Служител, чиято партньорка очаква бебе, може да има право да получава обикновено законово установено обезщетение за гледане на малко дете от бащата след раждането на бебето. За да отговаряте на условията, трябва да сте работили за същия работодател 26 седмици до края на петнадесетата седмица преди очакваната седмица на раждане на бебето и да останете при работодателя до неговото раждане.
4) Допълнително законово установено обезщетение за гледане на малко дете от бащата
Служител, чиято партньорка има право на обезщетение за отпуск по майчинство, може да има право да получава обезщетение за гледане на малко дете от бащата, ако майката се е върнала на работа преди края на периода на обезщетението за майчинство.
5) Какво е покритието?
Размерът на обезщетението за майчинство зависи от средните седмични доходи. Ще получите или стандартна ставка за обезщетение за майчинство, която е 135,45 GBP (169 €) на седмица, или 90 % от вашите средни седмични доходи, ако при това изчисление се получи цифра, по-малка от 135,45 GBP (169 €). Обикновено работодателят плаща по същия начин и по същото време като при нормалното възнаграждение. Обезщетение може да се изплаща до 39 седмици.
6) Как се осъществява достъпът до обезщетения за майчинство и бащинство?
За да получавате законово установеното обезщетение за отпуск по майчинство, трябва да кажете на работодател, че възнамерявате на прекъснете работа поради бременност. Трябва да се даде най-малко 28-дневно предизвестие за датата, на която възнамерявате да прекъснете работа, за да родите. Работодателят може да се нуждае от предизвестие в писмена форма, както и медицински картон за бременност.
За да получите законово установено обезщетение за гледане на малко дете от бащата, трябва да представите на работодателя си декларация, потвърждаваща, че вие:
▪ имате или очаквате да имате отговорност за отглеждането на детето;
▪ сте биологичният баща на детето или съпруг/партньор на майката;
▪ отсъствате от работа, за да се грижите за детето и/или да помагате на майката.

2.4. Обезщетения за инвалидност
1) Кога имате право на обезщетения за инвалидност?
За да получите помощта за заетост и подпомагане, трябва да имате ограничена работоспособност и да отговаряте на определени условия за национални осигурителни вноски.
2) Група за подкепа
Ако сте включени в групата за подкрепа, тъй като заболяване или увреждане има тежко отражение върху вашата работоспособност, от вас няма да се очаква да участвате в каквато и да е трудова заетост.
3) Група за дейност, свързана с трудова заетост
Ако сте в групата за дейност, свързана с трудова заетост, ще ви се оказва помощ и консултации с цели за работно място, умения, силни страни и способности, стъпки за намиране на подходяща работа.
4) Какво е покритието?
По време на тринадесетседмичната фаза на оценяване се изплаща основен седмичен размер до 71 GBP (88 €). Изплащането на обезщетението започва от 14-ата седмица от подаване на заявлението, ако оценката на работоспособността покаже, че заболяването или увреждането ограничава способността за работа. Седмичния размер е до 124 евро за лице в групата за дейност, свързана с трудова заетост и 131 евро за лице в група за подкрепа.
5) Как се осъществява достъпът до обезщетения за инвалидност?
Свържете се с местния офис на Jobcentre Plus. Ще ви е необходимо медицинско удостоверение от вашия лекар в подкрепа на вашето заявление.

2.5.Пенсии и обезщетения за старост
1) Кога имате право на обезщетения за старост?
Основната държавна пенсия е пенсия, администрирана от правителството. Тя се основава на броя квалифициращи години, натрупани посредством национални осигурителни вноски, плащани или кредитирани в течение на целия трудов живот на заявителя, като мъже и жени, достигнали определената от държавата пенсионна възраст на или след 6 април 2010 г., се нуждаят от 30 квалифициращи години за пълна държавна пенсия
Държавната пенсия за прослужено време може да бъде заявена веднага след достигане на пенсионната възраст, определена от държавата. За мъже, родени преди 6 декември 1953, настоящата пенсионна възраст, определена от държавата, е 65г. За жени, родени след 5 април, 1950, но преди 6 декември, 1953, пенсионната възраст е между 60 и 65г.
От декември, 2018 г., определената от държавата пенсионна възраст, както за мъже, така и за жени ще започне да се увеличава, докато достигне 66 през октомври, 2020 г.
2) Какво е покритието?
Пълната основна държавна пенсия е 107,45 GBP (134 €) на седмица за неженено лице, като личните обстоятелства могат да дадат отражение върху получавания размер. Можете да я получавате, дори ако продължавате да работите.
3) Как се осъществява достъпът до обезщетения за старост?
Пенсионната служба трябва автоматично да ви изпрати формуляр за заявление четири месеца преди да достигнете определената от държавата пенсионна възраст.

2.6. Обезщетения при трудови злополуки и професионални болести
1) Кога имате право на обезщетения за трудови злополуки и професионални болести?
* Обезщетение за неработоспособност
Обезщетения за неработоспособност поради производствена злополука са платими, ако се разболеете или сте получили увреждания в резултат на трудова злополука или ако заболеете от описано в закона трудово заболяване. Правото на обезщетение не зависи от размера на платените национални осигурителни вноски. Тези обезщетения не са платими на самостоятелно заети лица.Обезщетение за трудова злополука може да бъде заявено, ако работникът е бил нает, когато се е случила злополуката, и това се е случило във Великобритания. Обезщетения за професионална болест могат да бъдат заявени, ако работникът е бил нает на длъжност, която е причинила болестта.
2) Какво е покритието?
Обезщетение за неработоспособност е платимо, ако все още сте неработоспособни 15 седмици след датата на трудовата злополука или 15 седмици след настъпване на болестта. Размерът на обезщетението зависи от степента на инвалидност, оценена в проценти.
Размерът на платимото обезщетение зависи от нивото на увреждане и варира от 31,62 GBP (39 €) на седмица за 20 % увреждане до 158,10 GBP (197 €) на седмица за 100 % увреждане.
3) Как се осъществява достъпът до обезщетения за трудови злополуки и професионални болести?Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Социална политика на Великобритания 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.