Социална политика на Великобритания


Категория на документа: ИкономикаУниверситет за национално и световно стопанство

Факултет: Международна икономика и политика
Катедра: Международни отношения

Социални последствия от кризата и мерки за тяхнотo преодоляване в ЕС
Великобритания

Изготвил:
Симона Стефанова, фак. № 106236
Яница Ряпова, фак. № 106250
Специалност: Европеистика
Курс: 4
Поток: 304
Група: 3019

Съдържание

1. Обща характеристика на Великобритания в контекста на ЕС
Великобритания е конституционна монархия, сред първите след учредяването на ЕС държави-членки, с територия от 242 500 км² и население 58,6 млн. души. Това я нарежда на 8 място по големина и на 3 място по брой на населението в ЕС. По БВП - 2,674,085 щатски долара - страната заема трето място в Съюза след Германия и Франция (по данни на МВФ и Световната банка). БВП на глава от населението на Великобритания е 45 575 (по данни на МВФ) и 44 693 (според статистика на Световната банка), което и отрежда 12-то място в света след Люксембург (104 673 $), Норвегия (83 922 $), Исландия (63 830 $), Ирландия (59 924 $), Дания (57 261$), Швейцария (58 084 $), Швеция (49 655 $), Финландия (46 602 $), Нидерландия (46 261 $), САЩ (45 845 $), Австрия (45 181 $).
Сравнение, направено в контекста на ЕС, показва, че Великобритания е на 12 място по БВП на глава от населението. Първо място заема Люксембург с БВП повече от два и половина пъти над средното за ЕС и 6 пъти по-висок от този на България. Нидерландия се нарежда на второ място сред държавите-членки с БВП на глава от населението около една трета над средното за Съюза. Други държави, които надвишават средните равнища за ЕС, са Швеция, Белгия, Дания, Австрия, Германия, Финландия и Великобритания.

1.1 История на членството на Великобритания в ЕС
Великобритания е пълноправен член на ЕИО, сега ЕС, от 1973г. Първоначално страната е била против влизане в Съюза, тъй като не вижда добри шансове за реализиране на своите виждания за свободна търговска зона и икономическа интеграция. От тогава до днес Великобритания води дебати за това дали да остане в ЕС или да го напусне. Този въпрос за първи път след присъединяването се поставя през 1975г., когато на национален референдум се решава държавата да продължи членството си.
Когато ЕС въвежда еврото, Великобритания не се включва, а това се оказва стратегическо решение на фона на последвалата финансова криза, която обхваща Еврозоната.
Великобритания е инициатор и основател на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), но я напуска през 1973. Днес отново се водят дебати относно това дали страната да остане член на Съюза или да го напусне, а различни социологически проучвания показват, че ако днес се проведе референдум с такъв въпрос, то отговорът ще клони към напускане на ЕС.

2. Характеристика на социално-осигурителните права във Великобритания

2.1. Здравни грижи
1) Кога имате право на здравни грижи?
Ако се нуждаете от болнично лечение или от консултация със специалист, вашият лекар към НСЗ ще ви ги организира. При спешен случай можете да бъдете приети директно в болница. Регистрацията при общопрактикуващ лекар не означава непременно, че имате право на безплатно болнично лечение към НСЗ. Ако обичайно пребивавате във Великобритания (т.е. живеете там законно и постоянно), имате право на безплатно болнично лечение към НСЗ. В други случаи, ако сте освободени от такси за чуждестранни посетители в актуалната им редакция (например чрез законно наемане на работа от работодател, установен във Великобритания), по същия начин вие имате право на безплатно болнично лечение към НСЗ. Вашият съпруг/партньор и вашите деца под 16-годишна възраст (или под 19, заети с целодневно обучение) също имат право на безплатно болнично лечение към НСЗ, в случай че живеят с вас постоянно или ако самите те отговарят на горните изисквания. Не е необходимо да плащате национални осигуровки или данъци. За да имате достъп до безплатно болнично лечение към НСЗ съгласно законодателството на ЕС, ако сте във Великобритания временно, но продължавате официално да пребивавате в друга държава от ЕИП или Швейцария, когато се намирате в Обединеното кралство трябва да носите валидна Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) от вашата страна на произход. Ако не разполагате с тази ЕЗОК, може да заплащате такси. ЕЗОК ви дава право, без заплащане, на всякакво лечение, което е клинично необходимо по време на вашия престой, за да се избегне необходимостта да се връщате у дома преди края на вашия планиран престой.
2) Какво е покритието?
Почти всички лекари, общопрактикуващи лекари, оптици и много зъболекари участват в НСЗ. Обикновено пациентът трябва да доплати известна сума към разходите за предписани лекарства, зъболекарски услуги и някои апарати, макар че определени лица, по-специално деца и лица, получаващи определени социално-осигурителни обезщетения, не трябва да плащат някои или всички разходи.
3) Как се осъществява достъпът до здравни грижи?
Имената и адресите на общопрактикуващите лекари, зъболекари и оптици в Англия към НСЗ, са предоставени в справочните услуги на Националната служба по здравеопазване:
http://www.nhs.uk/servicedirectories/Pages/ServiceSearch.aspx
Дирекцията за Северна Ирландия е:
http://www.hscni.net
Дирекцията за Шотландия е:
http://www.nhs24.com/FindLocal
Дирекцията за Уелс е:
http://www.wales.nhs.uk/ourservices/directory

2.2. Парични обезщетения за болест
1) Кога имате право на парични обезщетения за болест?
Работодателя може да даде обезщетение за отпуск по болест ако сте извършили определена работа по трудовия си договор, болни сте най-малко четири поредни дни и имате среден седмичен доход, равняващ се най-малко на минималния размер на доходите.
2) Какво е покритието?
Работодателят е задължен да плаща законово установено обезщетение за отпуск по болест за най-много 28 седмици в даден период на неработоспособност. Ако все още сте болни, когато задължението на вашия работодател да плаща законово установено обезщетение за отпуск по болест изтече, ще имате възможност да заявите помощ за заетост и подпомагане от Службата по труда и пенсиите.
3) Как се осъществява достъпът до парични обезщетения за болест?Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Социална политика на Великобритания 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.