Швейцария в световната икономика и търговия


Категория на документа: Икономика


I.
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

"Швейцария в световната икономика и търговия"

Изготвил: Люба Овчарова, ф. н.: 11113053

Ноември, 2013 Проверил:

СЪДЪРАЖАНИЕ:

ВЪДЕНИЕ......................................................................................................стр. 3
ТЪРОВИЯ...................................................................................................стр. 3-4
ОСНОВНИ СТЪЛБОВЕ НА ШВЕЙЦАРСКАТА ИКОНОМИКА.................стр. 5-7
РАБОТА И ЗАПЛАТА ...........................................................................стр. 7-8
ИЗДРЪЖКА........................................................................................стр. 8-9
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....................................................................................стр. 9

II. ВЪВЕДЕНИЕ

Икономиката на Швейцария се основава на висококвалифицирана работна. Основните области, в които е специализирана, са микротехнологии, високи технологии, биотехнологии и фармацевтични продукти, както и банковия и застрахователния ноу-хау. В сектора на услугите понастоящем е заета най-голяма част от трудовоактивното население.
Повечето от хората, които работят в Швейцария, са заети в малки и средни предприятия, които играят изключително важна роля в швейцарската икономика. Замърсяването на околнота среда от отраслите на стопансвтото и страхът от безразботица са основните тревоги на швейцарците е последните години.
I. ТЪРГОВИЯ
Швейцарските компании са изключително конкурентни на световните пазари. В някои отрасли повече от 90% от стоките и услугите се изнасят. Най-известните експортни стоки са часовници, шоколад и сирене, но в действителност машиностроенето, електротехниката и химическата промишленост, взети заедно, носят повече от половината приходи на страната от износ.
Швейцария е водещ доставчик в областта на тъкачните станове, печатарските машини, покривни инструменти за обработка на метали, опаковачна техника, асансьори и ескалатори. Въпреки това, много от компонентите за тези продукти, се произвеждат в чужбина.
Някои консултантски услуги, застраховането и туризма съшо са част от експортната търговия. Износът на стоки и услуги се оценява в размер на около 25 хиляди франка (16 000 долара) на глава от населението на годинал
Основните партньори, с които Швейцария осъществява търговия, са членките на Европейския съюз . До момента най-големият партньор е Германия, като през 2010 г. той е последван в низходящ ред съответно от Италия, Франция, Холандия, САЩ и Обединеното кралство. През 2009 г. 59.7% от износа е в страни от ЕС и 78% от вноса идва от ЕС. Това е въпреки факта, че Швейцария няколко пъти гласува да остане извън структурата на ЕС.
Швейцарската икономическа политика винаги е била на базата на свободната търговия, с ниски вносни мита, като на практика няма квоти за внос - единственото изключение е за селскостопанска продукция. Дори и тук много от рестрикциите са облекчени в резултат на последните споразумения с ЕС .
В Швейцария преобладават малките и средни предприятия. Според бизнес проучване през 2008, повече от 99% от предприятията имат по-малко от 250 служители на пълен работен ден, което е около две трети от общата работна сила. Най-голямата швейцарска фирма е Nestlé, най-обхватната хранителна компания в света. Тя има около 278 000 служители, около 97% от които са извън Швейцария (2009).
През 2010 г. 15 швейцарски фирми, включително фармацевтичен гигант Novartis (No. 160), са включени в годишната класация "Fortune Global 500" - годишната класация на 500-те най-мощните корпорации, която се прави от едноименната американското списание.
Много компании все още са ръководени от семействата, които са ги основали. Но, едно проучване, проведено през 2002 г. показа, влиянието на глобализацията върху големите фирми - 40% от борда на директорите и 26% от мениджърите са нешвейцарци, а най-вече от Германия, Великобритания и Франция. Въпреки това, все още има няколко чуждестранни мениджъри в малките и средни предприятия.

II. ОСНОВНИ СТЪЛБОВЕ НА ШВЕЙЦАРСКАТА ИКОНОМИКА
1. ФИНАНСОВ ПАЗАР
Когато говорим за Швейцария, повечето хора автоматично се сещат за планините и шоколада, а баниките изникват едва след това. Това не е изненадващо, имайки предвид, че швейцарският финансов център е основен стълб икономиката на страната, генерирайки над 10% от швейцарския БВП. В края на 2011 г. около 211 000 служители (на пълен работен ден) или 6% от цялото активно население на Швейцария работят в банки, застрахователни дружества и други финансови институции.
Терминът "финансов център" обикновено се отнася за големите градове като Ню Йорк и Лондон, които имат гъста мрежа от банки, борси, застрахователни дружества и фирми, осъществяващи международна търговия. Тези центрове се известни с висока концентрация на множество финансови услуги. Основни финансови центрове Швейцария са градовете Цюрих, Женева, Базел и Лугано.
* БАНКИ
Основните участници на швейцарския финансов пазар са банките. Една от основните им дейности е мениджмънтът на богатството. В класацията на десетте най-големи световни мениджъри на богатство попадат три швейцарски банки. В края на 2011 тези банки управляват активи на обща стойност 5,600 млрд. CHF. По отношение на трансграничното частно управление на богатството, Швейцария е безспорен лидер на световния пазар с дял от 27% или 2,100 млрд. CHF.
* ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА
Застрахователите са вторият най-важен участник на пазара на финансови услуги в Швейцария. Швейцарските застрахователни компании са все по-специализирани в презастраховането, т.е. когато застрахователят застрахова други застрахователи, а това превръща страната Швейцария в четвъртия по големина презастраховател в света.
* ДРУГ ВИД ТЪРОВИЯ НА ФИНАНСОВИЯ ПАЗАР
Швейцарският финансов център е също голяма международна сила в търговия с валута и управлението на хедж фондове. Въпреки това, в други финансови услуги , като например биснес фондове, институционално управление на активи, инвестиционно банкиране , както и търговия и корпоративно банкиране, той продължава да играе само второстепенна роля .
Швейцария е сравнително малка страна, по отношение на населението, но що се отнася до операциите на финансовия пазар - страната заема едно от основните места в съвременния икономически сват.
Таблицата по-долу представя общ преглед на най-големите асет мениджъри в световен мащаб.
Дял на активите под управление в международното частно банкиране
Source: Boston Consulting Group, 2012

Switzerland
27%
United Kingdom
25%Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Швейцария в световната икономика и търговия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.