СЕЛАК срещу бедността


Категория на документа: Икономика


 Увод

Дълбоката криза на 2007 година остави голяма дупка в икономиките на всички държави на света, за да исправи нея не в състояние не много държави дори сега, след 6 години. Хората, загубили своите работи, до ден днешен се остават за чертата на бедността.По целия свят се организират протести против правителстви, отхвърлят Президенти, започват войни с химическо оръжие, упражняват се да убиват милиони на невиновни хора, всичко това е свидетелство на това, че на макроикономиката беще нанесена дълбока повреда от страната на банки и други финансови институции. Много държави, с целта да получи или да укрепи свята икономическа стабилност, да преодоли проблема на бедността в своите държави.

Една от наи-незащитени райони на световно икономическо пространство досега остава Латинска Америка. Въпреки че за последните 20 години държавите на региона направиха голяма стъпка напред в своето развитие, и според даните на United Nations Economic Commission for Latin American and the Caribbean (ECLAC) глобалната икономика израснала на 4.3% в 2011 година и незаетост на населението в градове намалява на 7% (според резултатите на проучване на Международна организачия на Труд).1 Бразилия и Мексико, със своите развиващи икономики, станали важните играчи на Световна потилическа сцена. Но, ввъпреки всички тези позитивни тенденции, мнозинство на държавите от Латинска Америка до ден днешен страдат от бедност, например Гватемала, Никарагуа, Хондурас.

Количество на хора, живущи за чертата на бедност в Латинската Америка е един от наи- ужасни показатели (можем да го сравним с Африка, бедни държави на Азия) Въпреки че в тази сфера последните години се появи много добра тенденция- по време на последни 20 години нивото пада до наи-долната отметка- 174 милиони на хора, но пак 1/3 от населението им живее със сълти стотинки. Резултатите на съвместно езследване на ECLAC и детска организация ЮНИСЕФ показват, че 45% на деца в държавите от Латинска Америка живеят в бедност.

Тези ужасни цифри заставили ръководителите на държави от Латинска Америка да изградът някаква нова организация с новата идеология, способна да повдигне нивото на живота в Латинска Америка. Таква организация се появи. Името и е"Общност на латиноамериканските и карибските държави", или CELAC.

Глава 1. Създаване на CELAC

В 2010 година на самита на групата от Рио беше собитието което има историческо значение за целия Южно-американския и Карибския регион, за първи път през тези 20 години на съществуване на Групата, държавите решили да създадът общество, в което няма да влизат държави, пропогандиращи неолиберална политика- САЩ и Канада. Одна от задачите на СЕLAC беше провозгласен противовес на регионалната политика на американска хегемония. Членки на саммита в Канкун подтвърдили в итогова декларация, че новата група ще бъде политическа и икономическа и ще замени Групата от Рио.
Идеята на обединяване на 33 не е могла да се осъществи, защото ръвоводители на Мексико,Колумбия, Панама, Чили, Перу слушаха съвети на "uncle Sam". Обаче кризис на неолиберализъм от 2008 година насочи многи държави да се преорентира към бързо развиваща Бразилия
В интервюто от февруари 2010, Президент Ево Моралес отбелязал, че "CELAC е оръжие срещу империализъм. <...> Където има политическа империя със своята принуда, там няма развитие, особенно няма обществен мир и, следователно сега е времето на Министри-Председатели на Латинска Америка и Кариби да създадем новата организация"2.Това доста радикално заявление раскрива потилически настроения в региона.
На 23та среща на Групата от Рио, Президент Уго Чавес исказал своето си мнение по въпроса "Сега тук, в Мексико, документ, избор, създаване на тялото на Латинска Америка и Карибски държави, без САЩ, без Канада. <...> Сега ние можем да кажем от Латинска Америка, от Мексико ние сме въплотили мечтата и проект на Боливар" 3. И всъщност това е вярно, Чавес, както стар противник на империалистическа политика относно Латиноамерикански държави е станал един от организаторите на създаване на съюза, както и държавни глави на Куба и Чили. След няколко години той добави историческа фраза "Латинска Америка е разделена не защото е неразвита, но е неразвита, защото е разделена... И затова е много важно да разрешим проблемата на Наша Америка, ние разчитваме да направим това". Аз мисля,че исторически опит на суждение Ex unitate vires подтвърждава истинност насуждението.
Президента на Бразилия поддържа идеята на колегата Чавес да създадът покрай Бразилия новата мощна икономическа сила със знамето на "лулизъм" (има връзка с името на предишен президент на Бразилия Лула), то ест съюза на различни политически сили с главната цел- съкращаване на бедността и неравенство на общество с помоща на големи държавни и социални программи, в резултат Лула де Силва отбелязал това както "исторически факт с голямото значение" 4
Всичките 33 държави наи-накрая казаха еднакакво мнение по въпрос на обединяване не само на икономическо ниво, но и да намерят политическа еднакаква стратегия на по-нататъшно развитие и така можем да кажем, че млади хора с населението на около 600 милиони хора обладавайки наи-голямите запаси на нефт,газ и вода, имайки удачна политика на ръководителите го може да претендува за ролята на 1 от центрове на многополярноия свят.
Тази организация има възможности да се развива по-нататък в качество на орган, който може да достигде икономическа интеграция за сметка на отмена на визов режим и превръщане на съюза в някакво подобие на ЕС. На първи саммит беше отбелязано,че 33 държавите на СЕЛАК занимават территория 50.5 млн квадратни километри (това е три пъти повече от территорията на Русия), имат население повече от 570 млн, икономически рост на региона достага 5% за 1 година. Можем да добавим, че совокупност на валутни запаси на страни-членки СЕЛАК сставляват $700 млрд, а инвистиции в Латинска Америка съставляват $128 млрд.5
Формално возникване на организацията се счита 2011 година по време на саммит в Венецуела. Първата среща на CELAC трябваше да се проведе в средата на 2011г, но заради здравословните проблеми на президента на страната домакин Венецуела - Уго Чавес беше отложена. Срещата се проведе на 2 и 3 декември 2011г. в Каракас.
Глава 2. Политика на СЕЛАК спрямо бедността

Ако ще разглеждаме дейност на СЕЛАК в контекста на борба срещу бедност, то аз считам,се би трябвало да разглеждаме основни документи, приели по време на срещи на организацията. В своята курсова работа аз ще разглежда и ще анализира основни точки по този въпрос на Декларация на Каракас приета в 2011 година по време на създаване на СЕЛАК6, Декларация на Сантьяго, приета по време на първи саммит на страните на ЕС и СЕЛАК от 29 януари 2013 година7, също така и План на действия на тези 2 регионални организации на 2013-2015 година, беше приет на 27 януари 2013 година8.
Първия документ, беше ратифициран от всички държави-членки на СЕЛАК, е била Каракасска декларация, документ, който стави обязателства по интеграция по средство на диалог и съгласие. В декларацията разглеждаха основно насоки към бъдеща деятелност на СЕЛАК. Така, съгласно член 26 на декларацията трябва да "задълбочим изпълнение на социалната политика за да намалим социални неравенства", следващия член доста интересно интерпретира целта на създаване на организация, тя е създадена за подпомагане на всички държави-членки на СЕЛАК да преодоли "ассимметрии". Декларацията провозгласява глад и бедност както едни от наи-лошите форми на нарушаване на човешки права. Затова борбата за това носи етически, политически и икономически характер. Според нея важно да развива новите форми на международната кооперация и солидарност за да осигури достъпа до качествена, питателна храна, да върви към социални общества, с човешки лица и включван6е в социалния живот, които са по-добре интегрирани в глобалния мир. Това убеждение е подтвърдено министреми на социално развитие и борба срещу глад и бедност на среща в Каракас през март 2011 година. Министри придават особо значение, че социални стратегии в контекста на икономически, социални и културни права са фундаментални за да обединят цялата Латинска Америка и Карибски държави.
Във връзка с социално развитие и борба срещу глад и бедност, План на действия на Каракас 2011 е бил представен на среща CELAC. Планът предполага да направя Форумът, отговорен за адресация съществуващи проблеми в региона, които ще работят за да направя повишат кооперация , помагаща за хармонизация на национални социални проблеми. Тук също поставят на първи план важност за да направя Програма на Латинска Америка и Карибски държави за борба срещу глад, в коята удачни програми ще бъдат оръдие на държивни и социални организации на региона.
Ще отбеляза момент, че преди организирането на CELAC доста дейности са направени с целта да намали бедност на хората от региона. Среди тях са "Декларация от Салвадор" от 2008 година, "Montego Bay Action plan" от 2009 година. План на действия от Залив Монтего е много интересен за разглеждание, като ни предлага 5 посоки в които държави-членки на CELAC вървят с целта да намалят глада в региона. Ето са основни от тях:
1.Да назначат регионални инициативи за безопастност на храна, включвайки обмен на технологии и споделяне на аспекти, свързани с достъп, контрол, производство и дистрибуция.
2. Да помага на локални власти да развиват производство на храна, като покупки от фамилни стопанства, активно участие в Обединена Организация за Храна и Стопанство (FAO) и Световна Програма за Храна (WFP).
3. Да намали бедност в региона към 2025 година.
4. Да предоставя възможност за достъп на 10 базисни продукти на социално незащитени потребители.
5. Да развива регионални програми в селско-стопанския сектор и тн.

Заедно със тези программи на Първата Среща на CELAC(2013 г.) беше аздавана Декларация на Сантьяго, в която политици отбелязоха следващо: " Ние отново повтаряме,че нашия дълг да осигурим храна посред нашите народи. Ние распознаваме, че наи-първата причина на глад е бедност и за да я преодолеем, ще ни трябва да координираме действия, свързани с включване на развитие на малки фамилни фермерски фирми, интернационална търговия и достъпа до публични сервиси за здраве и образование, освен това, чрез постоянна поддържка на различни организации,механизми и регионални агенции. Ние отбелязваме,че според проучване на Международната Организация за Храна и Селскко стопанство (FAO), държави от Латинската Америка и Карибския басейн сан аи-напред в политика на осигуряване на храна , обаче пак имаме 49 милиони хора, страдащи от глад в нашия регион и ние отбелязваме с радост предложения на кооперация на FAO и CELAC. Ние повтаряме отново нашия дълг да усилваме интеграционния процес в посоката на осигуряване на храна и поддържаме "Инициативата на Латинска Америка и Карибски държави без глад 2025". 9

Заключение
Съгласна съм, че CELAC е нова динамично развиваща организация коята поло началото си само през 2011 година. Въреки това тя отначало отбеляза наи-големите проблеми в региона и желае да се бори срещу тях. Едната такава проблема е Глад и Бедност. Създаващи се стратегии направени срещу тях показват стремлението им да намалят социално незащитена класа на хора. Развитието на сигурност на храна те виждат в поддържка на фермерско стопанство, инвистиции в образованието и здравоопазване, също така и установява връзки и привлича инвистиции в региона на такви голями дъжави, както Русия, Китак, също така и с Европейския Съюз.
Стратегиите се изграждат върху провозгласяването на основни човешки ценности и хуманност, което е много важно, според мен.

Литература
1. Caracas Declaration, 2011
2. Declaration of Santiago of the first CELAC Summit
3. EDITORIAL In Latin America, Rhetoric Triumphs Over Reality Estadao, Brazil, via translation by WorldMeets.US (English) February 25, 2010.
4. EU-CELAC Action Plan 2013-2015
5. Federal Ministry of Economic Cooperation and Development- http://www.bmz.de/en/what_we_do/countries_regions/lateinamerika/
6. Montego Bay Action Plan,2009, Montego Bay, Jamaica
7. Nuestro Norte es el SUR. Telesurtv.net. Retrieved 2012-05-25
8. TeleSURtv.net - Chávez afirma que con nuevo organismo latinoamericano renace el proyecto de Bolívar
9. http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=92003
10. http://venezuelanalysis.com/news/7652
11. http://rodon.org/polit-111219090834
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
СЕЛАК срещу бедността 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.