Ролята на мениджъра при провеждане на бизнес преговори


Категория на документа: Икономика


За успешното провеждане на преговорите са необходими умения за направляване на комуникацията в желаната насока, убеждаване на отсрещната страна, гъвкав подход към конкретната ситуация на бизнес преговори и при необходимост - правене на разумни отстъпки. Освен това преговарящият трябва да притежава и сложна комбинация от качества и едновременно да е наясно със специфичното ноу-хау за прилагането им в практиката на бизнес преговорите.

Предполага се, че всяка от страните пристъпва към преговори, тъй като не може да получи по друг начин желаните от нея резултати. В замяна тя предлага нещо, което интересува другата страна. Сключването на сделка означава удовлетворяване интересите на двете страни.

Счита се, че повечето проблеми могат да бъдат решени чрез процес на преговаряне. Няма обаче нужда от водене на преговори, когато проблемът може да бъде решен чрез: пряко разпореждане от страна на съответния ръководител, следване на съвет, даден от консултант, изпълнение на решение, взето от трета страна.

Към водене на преговори не трябва да се пристъпва и когато другата страна не заслужава доверие или когато няма желание за достигане на споразумението. Наличието на конфликтна ситуация не е достатъчно основание за започване на преговори.

Всичко, което прави един ръководител, за да достигне целите на организацията си, изисква ефективен обмен на информация. Ако хората не умеят да обменят информация по между си, те не могат да работят съвместно, както и да формулират цели и съвместно да ги постигат.

За да овладее тайната на ефективните бизнес преговори, човек трябва да учи един цял живот и да се информира за всекидневните новини, информация и съвети за общуването. Необходимо е да е любопитен към света около него и да следи нещата, които променят професиите и психологията на хората. Да разговаря активно за общуването, без което е немислимо да печели партньори и добри служители. Трябва да знае азбуката на ефективното общуване, изискванията на протокола и стила на добрата оферта, с която да спечели симпатиите на своите конкуренти.

Едно от основните неща в бизнес преговорите е участниците да уважават своя опонент, да зачитат и уважават неговото мнение, да се целят компромисни ситуации за удовлетворяване на желанията и на двете страни и задължително поддържане на добрия тон независимо от крайния резултат на преговорите.

Воденето на преговори е едно от най-трудните неща, които човек може да прави. Необходима е комбинация от качества и практически умения, която не се среща често в бизнеса или в другите професии. Това е така, защото процесът на преговаряне изисква не само добра преценка на бизнеса, но и познаване на човешката психика. Често си взаимодействат различни култури и ценностни системи, влияние оказват нравите и идеалите на преговарящите.

Доброто познаване на стратегиите, принципите и особеностите при водене на делови преговори не е гаранция, но е добра предпоставка за успешния им изход.

Универсални правила за водене на бизнес преговори няма, но би било добре да се поучим от опита и грешките на другите. При избягване на тези грешки ще се постигне успешно водене на бизнес преговори и големи шансове за постигане на желаното споразумение.

Използвана литература

1. http://www.manager.bg/
2. материали, публикувани в Интернет

??

??

??

??

Ролята на мениджъра при провеждане на бизнес преговори

3

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Ролята на мениджъра при провеждане на бизнес преговори 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.