Ролята на еврото


Категория на документа: ИкономикаСъдържание:
1. Същност на Еврото
1.1. Евро
1.2. Кой го управлява ?
1.3. Кой го използва?
1.4. Защо се нуждаем от него?

2. Създаването на еврото
2.1. Проектиране на еврото
2.2. Вдъхновение от гръцки и латински
2.3. Форми и размери

3. Държави, които са приели еврото

4. Еврото и Икономическия и паричен съюз
4.1. Икономическия и паричен съюз
4.2. ИПС на практика
4.3. Основните участници в ИПС
4.4. Какво се разбира под "икономическа интеграция"

5. Ползите от еврото
5.1. Ползите от еврото включват
5.2. Ползи в световен мащаб
5.3. Реализиране на ползите

6. Постепенно разширяване, постепенна интеграция

7. Подготовка за влизане

8. Използване на еврото в международната финансова и парична система

9. Извод

1. Същност на еврото

1.1. Еврото е единната валута, използвана (в момента) от 17 страни в Европейския съюз, които заедно образуват еврозоната. Въвеждането на еврото през 1999 г. е сериозна стъпка към европейската интеграция. Около 330 милиона граждани на ЕС днес го използват като своя валута.

Когато еврото е въведено на 1 януари 1999 г., то заменя официалните национални валути. Въведено най-напред като виртуална валута за безкасови операции и счетоводни цели, докато старите валути продължават да се използват за плащания в брой. На 1 януари 2002 г. то се появява и под формата на банкноти и монети.

Не всички страни в ЕС използват еврото. Две държави (Дания и Обединеното кралство) договарят клауза за "неучастие" в Договора, която ги освобождава от участие, докато останалите още не са изпълнили условията за приемане на единната валута.

1.2. Кой го управлява ?

От въвеждането на еврото за паричната политика отговорност носи независимата Европейска централна банка (ЕЦБ) и националните централни банки на държавите-членки, приели еврото. Заедно те образуват "Евросистемата".

Данъчната политика (данъци и разходване) остава в ръцете на отделни национални правителства - въпреки че те се ангажират да спазват взаимно договорените правила за публичните финанси, познати като "Пакт за стабилност и растеж". Те носят също така пълната отговорност за собствените си структурни политики (работна ръка, пенсии и капиталови пазари), но приемат да ги координират с цел постигане на общите цели за стабилност, растеж и заетост.

1.3. Кой го използва?

Еврото е валутата на 330 милиона души, живеещи в 17-те държави от еврозоната. То се използва като законно платежно средство или за практически цели и от редица други държави.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Ролята на еврото 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.