Ролята на дипломацията


Категория на документа: Икономика


18. Техники. Ролята на дипломацията.

Понятието дипломация идва от Древна Гърция. Първото значение на дипломацията е постигане на споразумения и договори. Второто значение е по-трайно поддържане на връзки и представителства. Трето значение е наличие на органи, специализирани в извършването на дипломатическа дейност. Дипломацията е най-характерното средство за водене на външна политика осъществяване на МО. Дипломацията означава решаване на спорни проблеми и конфликти с мирни средства.
Дипломацията като мирно средство има и своите качества. Сред тях се открояват: информативност, научност, гъвкавост, такт, съобразителност, набор от знания и компоненти, търпение.
В дипломацията има и понятие, което се нарича активна и пасилна легация. Активната легация е изпращането на представители, пасивна легация е приемането на чуждестранни представители в нашата държава.
Най-важния акт за осъществяване връзки между държавите е признаването на една държава. Признаването е последвано от осъществяването на дипломатически отношения, като има дипломатически отношения без размяна на политически представителства. Второто положение е с размяна на представителства. И трето положение - трета страна поема функциите. Има и четвърто положение, че едно дипломатическо представителство може да покрива няколко държави. Отсъствието на представителство на една държава в друга не е фатално, но е белег на влошаване на дипломатическите отношения.

Едни преговори се водят със съответен мандат. Качествата на преговарящите са толкова богати, колкото богата е личността.: профеционализъм, култура, твърдост, гъвкавост, търпение, точност, коректност. В дипломацията се прилагат и различни техники - на совалката, на "малките стъпки", на търгуване, обвързване. Преговори се водят докато се изчерпят всички възможни средства и като възможност остане само войната.

Най-важните условия за осъществяване на дипломатически отношения са привилегиите и имунитетите. Дипломатите разполагат с права, с които обикновените граждани не разполагат, по отношение на дипломатическата им дейност. Привилегиите и имунитетите им са реципрочни. Дипломатите и техните семейства имат лична неприкосновеност, неприкосновеност на жилищата им и служебните сгради, освободени са от данъци и имат свобода на общуване със собствените си правителства.

Най-високия ранг е легация, начело с министър. Следва посолство, начело с посланик. Ранга на служителите е както следва: аташе, трети секретар, втори секретар, първи секретар, съветник, пълномощен министър, посланик. Има разбира се и функционални длъжности като икономическо аташе, военно аташе и т.н.
Структурата на посолството е политическа, прес служба, търговска служба, културна служба, консулска служба, служба по техническо обслужване. Представителите си имат метод на работа. Провеждат официални и неофициални посещения, разменят представители на посолствата, участват в двустранни и многостранни преговори, получават и препращат информация, публикуват документи.
Дипломатическото общуване си има различни фирми и способи. Може да е под форма на устно или писмено общуване, под формата на дипломатическа преписка, записка, послание, доклад, изявление, опровержение и т.н. Решаването на дипломатически казуси става чрез обеждаване, компромиси, дори чрез принуда. Дипломатическата дейност е винаги политическа дейност, но политиката не винаги е дипломация.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Ролята на дипломацията 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.