Роля на урбанизацията за развитие на туризма. Градски туризъм.


Категория на документа: Икономика


* фирмени градове;

* туристически и културни градове.

Столичните градове могат да бъдат разгледани като специален случай на градския туризъм, тъй като комбинацията от политически, културни, символични и административни функции в националните столици е специфична:

- мултифункционални столици;

- световни столици;

- политически столици;

- бивши столици;

- бивши имперски столици;

- столици на щати или провинции;

- суперстолици;

- културни столици;

- бранд столици.

Характеристиките на градовете, които ги определят като туристически дестинации са:

- имат голямо население, поради което привличат посетители с цел посещение на приятели и роднини;

- градовете имат голям брой и разнообразни атракции, с които привличат туристи;

- те са лесно достъпни;

- имат голям брой места за настаняване за обслужване на бизнес пътниците, които остават обаче не напълно използвани през уикендите;

- градовете привличат хора от различни туристически пазари;

- културното наследство на градовете привлича по-високо образованото население;

- концентрацията на едно място на културно и историческо наследство прави градовете достъпни за възрастни туристи;

- динамиката на града, забавленията, спортните събития привлича младите хора;

- градовете предлагат инфраструктура, комуникации, транспорт, обслужване и техника, необходима за провеждане на мероприятия, поради което са пазар за развитие на MICE туризма (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions), свързан с организирането на срещи, конгреси и изложби - бизнес пътниците са съществена част от посетителите им.

Ресурсите на градовете влияят върху сезонността на най-активния период на градския туризъм. Според тези критерии са обособени: моноспециализирани, биресурсни и комплексно осигурени с туристически ресурси градове. Градовете с два и повече ресурси имат предимствата за удължаване на туристическия сезон, разнообразяване на предлагането, задоволяване на по-широки потребности на туристите, с което се укрепва имиджът им и се увеличават посещенията.

Въпросите, свързани с организацията на градския туризъм, са разгледани в два аспекта - на институционално ниво и на фирмено ниво.

На институционално ниво организацията се свързва с изграждането на стратегии за развитие на туризма в града от общинските власти, с издаването на законови и разпоредителни ограничаващи и регулативни документи, с промотирането на града на местния и международния пазар, с финансирането на проекти за изграждане на нови градски туристически обекти и поддържането на съществуващите, с изграждането и поддържането на инфраструктурата на градовете.

Причините, поради които публичния сектор се свързва с градския туризъм:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Роля на урбанизацията за развитие на туризма. Градски туризъм. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.