Роля на урбанизацията за развитие на туризма. Градски туризъм.


Категория на документа: Икономика


Градска атмосфера
Спортни елементи
- Спортни комплекси
- Спортни събития

Развлекателни елементи
- Бинго зали
- Казина
- Фестивали
- Нощни клубове
- Мега събития

Търговски елементи
- Търговски центрове
- Стоки с изгодни цени
- Специфични стоки

ВТОРИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ
- Хотели
- Места за хранене
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ
- Транспортна достъпност
- Иформационно обслужване


Основните характеристики на градската среда, в която туризма се развива: Градската среда е може да се разгледа от екологична, икономическа и социологическа гледна точка. Основните критерии, по които селищата се определят като градове са:

- броят на населението;

- гъстотата на населението;

- компактността на застройката;

- неселскостопанската заетост на населението;

- административната роля на селището.

За най-подходяща градска среда за развитието на урбан туризъм е приета среда с добре развита икономика, бизнес и професионални дейности, обществено-транспортна система, със значително движение на хора от и към центъра на града, с дългосрочно планиране на развитието на средата и възприемането й като неприродна среда от обществото и посетителите.

Типологията на градовете, върху която могат да бъдат анализирани тенденциите в развитието на градския туризъм е:

* глобални градове;

* развиващи се градове;

* градове в индустриален упадък;

* пристанищни градове;

* градове в развитие без модерна индустриализация;
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Роля на урбанизацията за развитие на туризма. Градски туризъм. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.